Uniwersytet w Białymstoku - strona 153

Prawo administracyjne - Administracja pozytywna

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

ADMINISTRACJA POZYTYWNA  Charakter inicjatorski  Działa permanentnie, na bieżąco  Działa władczo - konkretyzowanie jednostronne jednostki: prawa i obowiązki - konkretne uprawnienia i obowiązki (organ administrujący robi to w sposób ...

Prawo administracyjne - Centralne organy administracji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Centralne organy administracji ≠ organy naczelne, ale czasem: = urzędy centralne. Prezes GUS szef CBA Komendant gł. straży pożarnej/policji większość: ch. jednoosobowy (najczęściej: kierownicy) Urząd patentowy jest organem, nie jego pre...

Prawo administracyjne - działalność administracji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Administracja jako organizacja złożona z organów i j. org. utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych w sposób określony przez Prawo. Administracja jako działalność Administracja publiczna (APbl) Adm. a ustawodawstwo: Adm. ma bardziej konkretny charakter (cele, podmioty, przedmioty) Adm. a...

Prawo administracyjne - geneza i rozwój

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 812

PRAWO ADMINISTRACYJNE 25.10.2012 ROZDZIAŁ III GENEZA I ROZWÓJ PRAWA ADMINISTARCYJNEGO ZASADA PAŃSTWA PRAWNEGO Powstała w Niemczech jako hasło dążenia do liberalnego państwa parlamentarnego Zmysł - przeciwstawienie się władzy absolutnej Wszelkie działania organów musiały mieć uzasadnienie w pr...

Prawo administracyjne - krajowe źródła prawa

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Źródło prawa: Czynniki wpływające na treść prawa (wola narodu, prawodawcy, stan świadomości prawnej, stosunki społ-ekon.) Formy przekazu norm prawnych (ustanowione, bądź uznane - dokumenty, teksty) Źródła prawa w znaczeniu Szerokim - każdy fakt mający prawotwórczą moc. (Orzeczenie, doktryna, zwyc...

Prawo administracyjne - Organ państwowy i organy AP_

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 595

. Organ państwowy i organy APń Każda osoba prawna działa przez swoje organy. Organ = wewn. j. org. danego podmiotu prawa, która wyposażona jest w uprawnienie do wyrażania woli tego podmiotu. (Podstawa = prawo, nie pełnomocnictwo). Wyrażanie woli = tu: wykaz zadań i kompetencji Organ państwa = każ...

Dr Cherka - Prawo administracyjne - Podstawa prawna, typy

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Podstawa prawna = przepis ustawy oraz przepis aktu wydanego na pdst. Ustawy i celem jej wykonania, upoważniający do określonego działania. Administracja nie może działać bez ustawowej podstawy pr, gdy w wyniku jej działania uległaby zmianie sytuacja pr podmiotu organizacyjnie z nią niezwiązanego. J...

Podstawowe elementy prawa admin.

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

PRAWO ADMINISTRACYJNE 25.10.2012 ROZDZIAŁ IV PODSTAWOWE ELEMENTY PRAWA EUROPEJSKIEGO UWAGI WPROWADZAJĄCE Idea - maj 1950, w 1951 roku podpisano już traktat paryski powołujący do życia EWWIS (1952 wszedł w życie) 25.07.1957 - dwa traktaty rzymskie - EWG i Euratom (1958 weszły w życie) Rewizja ...

Prawo administracyjne - Pojęcia teoretyczne

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Pojęcia teoretyczne 1. Aparat administracyjny = wszystkie jednostki wykonujące funkcje APbl (państwowe, samorządowe i prywatne) organy Adm rządowej, organy samorządowe, zakłady użyteczności publ. podmioty wykonujące funkcje APbl na...

Pracownicy administracji

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1281

PRAWO ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ XI - PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 10.01.2013 UWAGI WSTĘPNE Wykonywanie administracji publicznej przypisywane jest przez prawo organom, urzędom, czy innym podmiotom administracyjnym W rzeczywistości jednak, stoją za tym działania osób stanowiących obsadę pers...