Prawo administracyjne - Rys historyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - Rys historyczny - strona 1

Fragment notatki:

Rys historyczny
Zabory:
Zabór pruski: wielostopniowy (prowincje → rejencje (a.rz.) → powiaty (s.t.) → gminy i obszary dworskie
Zabór austriacki: dwustopniowość (powiaty (s.t. i a. rz.)→ obszary wiejskie)
Zabór rosyjski: trójstopniowość (gubernie → powiaty → gminy)
II RP: 17 województw (Śląsk: autonomia, Warszawa: grodzkie)
Okres okupacji polskiej: generalne gubernatorstwo, reszta kraju jak okupanci
Okres powojenny: rozdrobnienie j. terytorialnych (dzielnice j. podziału zasadniczego)
Właściwa reforma 1954: zniesienie gmin, powołanie gromad/osiedli (przygotowanie do zmiany własnościowej)
(gwałtownie zwiększenie l. Jednostek - b. małe j.)
dekoncentracja, decentralizacja → spadek liczby 1972 utworzenie gmin U z 28 maja 1975 o 2-stopniowym podziale adm państwa oraz o zmianie U o radach narodowych (zniesienie powiatów, ich zadania dla gminy, 49 województw, dalszy spadek liczby G)
U z 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (obecnie gminnym) U z 8 marca 1990 o terenowych organach rządowej Adm ogólnej
1998: trójstopniowy podział: do dziś.
Powiat = lokalny samorząd terytorialny, województwo regionalne
Klasyfikacja podziałów terytorialnych
rejonizacja = następstwo wyznaczenia dla poszczególnych instytucji obszaru działań nie pokrywające się z jednostkami zasadniczego/pomocniczego podziału → dotyczy obszaru mniejszego niż województwo
regionizacja = obejmuje nawet kilka województw/części państw: nieuregulowana na drodze ustawowej
obszary wsparcia = U z 2000r.: tam, gdzie problemy rozwojowe
regiony administracyjne = f. Pośrednia między j.s.t. a władzami APń, jeśli są: państwa regionalne.
Podział zasadniczy: U z 98r. Jednostki: W, P, G. Gmina
Wykaz gmin w ustawie. Wymogi K dla zmian:
uwzględnienie więzi społecznych, gosp. i kult
zdolność wykonywania zadań publ.
tworzenie, łączenie i podział, znoszenie (ustalanie nazw, składu, siedzib): RM po przeprowadzeniu konsultacji
nadanie gminie statusu miasta: RM
Powiat
tworzenie, łaczenie, znoszenie → rozporządzenie RM po opinii zainteresowanych rad gmin, powiatów i sejmikó województw obszar ma być możliwie jednorodny
więzi społ. I gosp.
zdloność do wykonywania zadań publ.
Woje-wództwo
16 województw nazwy geograficzne - większość
możliwość wyznaczenia na siedziby różnych miejscowości
nazwa urzędu od województwa np. wojewoda podkarpacki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz