Międzynarodowe stosunki polityczne - Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie - strona 1

Fragment notatki:

Konflikty i współpraca na Bliskim i Środkowym Wschodzie
Państwa wchodzące w skład Bliskiego i Środkowego Wschodu: kraje Zatoki Perskiej, Afganistan, kraje zaangażowane w konflikt arabsko-izraelski (Syria, Liban, Izreal, Autonomia Palestyńska)
Kraje Zatoki Perskiej- (ok. 60%) więcej niż połowa złóż nadających się do wydobycia. (najwięcej Arabia Saudyjska: 22,5% ropy naftowej, gaz ziemny (Rosja- ok. 30%, gaz: Katar, USA, Iran).- duże rozwarstwienie społeczne w tych krajach. Przejawia się to we wskaźnikach, np. HDI
Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa:
Trudna sytuacja gospodarcza (niski przyrost PKB, niski wzrost eksportu i bezpośrednich , inwestycji zagranicznych rosnące bezrobocie, rosnąca liczba ludności). Produkcja i handel narkotykami (zwłaszcza produkcja opium- głównie Afganistan- w 2006 udział w światowej produkcji opium wynosił 92 procent.
Przyczyny istnienia przemysłu opiumowego:
Bieda- chęć zdobycia dóbr potrzebnych do egzystencji- przede wszystkim żywności)
Wysoka cena opium
Brak pomocy rządu lub innych instytucji
Tylko 6,5% uprawia opium z chęci zdobycia dóbr luksusowych.
Terroryzm międzynarodowy- związane z działalnością przede wszystkim ekstremistów muzułmańskich. Fundamentalizm islamski opiera się na przekonaniu, że Koran jest całościowy i nieomylny. Głoszą chęć budowy państwa islamskiego, opartego na prawach Koranu (szariatu)- opozycja islamska potępia rządzących, głosi hasła naprawy istniejącego systemu i poprawy bytu społeczeństwa.
Przyczyny rozwoju terroryzmu bliskowschodniego:
Wieloletni konflikt arabsko-izraelski
Bieda
Bezrobocie
Brak opieki socjalnej państwa
Korupcja wśród elit
Najbardziej aktywne ugrupowania terrorystyczne: Islamski Dżihad, Hezbollah, Brygady Męczenników Al-Aksa, Hamas, Al.-Kaida (utworzona w 1988).
Powstanie- najpierw w opozycji do ZSRR. Potem anarchia w Afganistanie; rządu mudżahedinów- stworzenie Al.-Kaidy, żeby zgromadzić weteranów wojennych po 10-ciu latach rządów w Afganistanie. Cele Al.-Kaidy: stworzenie państwa muzułmańskiego na prawach szariatu
wyzwolenie świata muzułmańskiego spod panowania agresorów i przejęcie kontroli nad surowcami energetycznymi na Bliskim Wschodzie
walka z tymi, którzy gwałcą prawa i zasady islamu
Bractwo Muzułmańskie, powstało w 1928 roku, założyciel Hassan al.-Banna, powstało w Egipcie. Algieria ma duży problem z fundamentalistami islamskimi- lata 90-te.
Walki i spory religijne (wewnętrzne, prowadzone między wyznawcami różnych nurtów islamu)- zaczęły się po śmierci Mahometa w 632r. na tle rozbieżnych opinii odnośnie metod wyboru kalifa- następcy Mahometa. (90% to sunnici; Iran, Bahrajn, Irak, Liban- dominują szyici).


(…)

… między wyznawcami różnych nurtów islamu)- zaczęły się po śmierci Mahometa w 632r. na tle rozbieżnych opinii odnośnie metod wyboru kalifa- następcy Mahometa. (90% to sunnici; Iran, Bahrajn, Irak, Liban- dominują szyici).
Walki etniczne: między Żydami a Arabami, a także kwestia społeczności kurdyjskiej. Wyścig zbrojeń- wzrost wydatków na zbrojenia. Broń jądrowa: Izrael (w perspektywie: Egipt i Iran)
Broń chemiczna: może wyprodukować Egipt, Syria, Iran.
Broń biologiczna: mogą Syria i Iran.
Deficyt wody pitnej: 5% populacji, a tylko 1 % odnawialnych zasobów wody pitnej.
Spory między Izraelem a państwami arabskimi (Jordania, Syria, Liban, Autonomia Palestyńska)- źródła rzek: Jordan, Jarmuk, Litani i źródła znajdujące się na Zachodnim Brzegu Jordanu.
Irak, Turcja a Syria- źródła Tygrysu i Eufratu.
Problem kurdyjski. Kurdowie (22…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz