Uniwersytet w Białymstoku - strona 15

Kontratypy wyłączające bezprawność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

Kontratypy wyłączające bezprawność. Kontratyp pojawia się tam, gdzie zachodzi kolizja dóbr prawnie chronionych tzn. iż danie posłuchu normie, za której przekroczenie grozi sankcja karna oznacza jednocześnie poświęcenie innego

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Nieletniość - art. 10 par. 1. Istota tej okoliczności polega na tym, że ustawodawca dochodzi do wniosku, że dopiero po pewnym procesie dojrzewania społecznego, emocjonalnego dochodzi do socjalizacji określonych norm. Osoby bardzo młode, dzieci nie mają jeszcze takich możliwości podejmowania decyzji ...

Niepoczytalność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

Niepoczytalność - art. 31 par. 1 - opis istoty owych przesłanek przyjmowania bycia winnym. Istota niepoczytalności wyraża się w dwóch stwierdzeniach z art. 31 - nie popełnia przestępstwa ten kto: nie mógł rozpoznać znaczenia czynu lub nie mógł pokierować swoim postępowaniem. Obie te okoliczności mog...

Prawo karne - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

Ogólne wiadomości o prawie karnym Prawo karne jest najstarsze - już jak czytamy kodeks Hammurabiego to dominuje tam przede wszystkim prawo karne. Szczyt jego rozwoju nastąpił w okresie Oświecenia. Prawo karne - zespół przepisów prawny...

Okoliczności wyłączające winę - Nieletność

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Okoliczności wyłączające winę. Nie ma numerus clausus tych okoliczności, jest otwarty katalog okoliczności wyłączających winę. Przesądza o tym treść art. 1 par. 3 KK. Przepis ten ustanawia zasadę winy jako przesłankę odpowiedzialności karnej - „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego j...

Podstawowe podziały w prawie karnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Podstawowe podziały w prawie karnym W pojęciu prawa karnego sensu largo rozumiemy (mieści się): prawo karne materialne opisujące zasady odpowiedzialności karnej oraz opisujące sankcje karne (za co i co dostaje się) ,

Prawo intertemporalne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Prawo intertemporalne - reguły rozstrzygające o tym jaka ustawa ma zastosowanie do konkretnego czynu jeżeli po jego popełnieniu doszło do zmiany stanu prawnego. Zmiana po popełnieniu przestępstwa ale przed wydaniem orzeczenia Zmiana po popełnieniu przestępstwa i po wydaniu orzeczenia Penalizacja ...

Przestępstwa nieumyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1750

Przestępstwa nieumyślne Jak dowiedzieć się czy dany typ czynu zabronionego jest nieumyślny? Domniemanie jest, że każdy typ czynu zabronionego zagrożony karą sądową, więc będący przestępstwem popełniony jest umyślnie. I musi być wyra...

Przestępstwa skutkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Przestępstwa skutkowe Przestępstwa skutkowe znamienne są skutkiem. Ustawodawca tak opisuje zachowanie karalne, zabronione, że mówi: karze podlega ten kto powoduje pewien skutek. Łączy z faktem powstania tego skutku jakąś szczególną karygodność, jakieś szczególne zło, że dozwolił do takiej zmiany, j...

Przestępstwa umyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1218

Przestępstwa umyślne Pierwsza rzecz, która wynika z finalistycznej koncepcji czynu to jest umiejętność patrzenia na odpowiedzialność karną albo w perspektywie wydawanych ocen - normatywnie, albo w perspektywie ontologicznej jako opisu pewnych faktów. Tutaj ze stroną psychiczną prawo karne ciągle mi...