Uniwersytet w Białymstoku - strona 16

Przypadki wyłączenia winy z uwagi na nienormalną sytuację motywacyjną...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Przypadki wyłączenia winy z uwagi na nienormalną sytuację motywacyjną. Działanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub jego najbliższym. Jest przestępstwo złożenia fałszywych zeznań ale nie ponosi się winy wówczas gdy sprawca dopuścił się tego przestępstwa działając z obawy prz...

Rodzaje winy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

Pojęcie winy. Wina ma charakter rzeczownika. To sugeruje nam, że tą winę byśmy chcieli ująć jakoś przedmiotowo, zobaczyć ją, przedstawić. Staramy się ujrzeć winę w sprawcy. To miejsce gdzie byśmy najlepiej winę zobaczyli to jest to miejsce gdzie podejmowana jest decyzja. Stąd pomysły, że winą sprawc...

Stan wyższej konieczności wyłączający winę

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Stan wyższej konieczności wyłączający winę. Jest to okoliczność związana z anormalną sytuacja motywacyjną. Jest jakiś motyw, który jest tak silny, że sprawca musi ulec, że trudno od niego wymagać żeby wybrał inaczej. Stan wyższej...

Stopień prawdopodobieństwa zapobieżenia skutkowi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 413

Oczywiście to rozważanie, które teraz prowadzimy należy zawęzić wyłącznie do przestępstw materialnych, tylko tu bowiem sensownym jest pytać o stopień prawdopodobieństwa zapobieżenia skutkowi. Czy przy każdym stopniu prawdopodobieństwa już się jest zobowiązanym do podjęcia tej choćby mało prawdopodob...

Struktura przestępstwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Struktura przestępstwa Przestępstwo jest to czyn: realizujący znamiona typu czynu zabronionego (ustawowej określoności) bezprawny zawiniony karalny karygodny (charakteryzujący się wyższym niż znikomy stopniem społecznej szkodliwości) To trzeba ustalić aby przyjąć, że dany czyn jest przestępst...

System wskazań wyłączenia odpowiedzialności karnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

System wskazań jaki został przyjęty polega na tym, że wyłączenie odpowiedzialności karnej dotyczy: wskazań zdrowotnych - kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej wskazań eugenicznych - kiedy zachodzi duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia pło...

Typy czynów skutkowych, które można popełnić z działania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 371

Te typy czynów skutkowych, które można popełnić z działania: Najstarsza koncepcja ustalania przyczynowości, a raczej ustalania odpowiedzialności za skutki, łączenia tego zachowania ze skutkiem polegała na powiązaniu czysto normatywnym, nie empirycznym. Z historii prawa - ten będzie odpowiadał za śm...

Typy czynów skutkowych, które można popełnić z zaniechania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Te typy czynów skutkowych, które można popełnić z zaniechania Pojęcie zaniechania to nie jest pojęcie znajdujące się na tym samym poziomie rodzajowym co działanie, nie jest to przeciwieństwo działania dla którego pojęciem nadrzędnym miało by być pojęcie czynu, nie jest tak, że czyn w prawie karnym ...

Upojenie patologiczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2541

Upojenie patologiczne - zdarzają się sytuacje w których niewielka ilość alkoholu u pewnych osób powoduje reakcje atypowe i związane to jest z określonym stanem chorobowym, patologią występującą w organizmie tej osoby - nadaktywnością ...

Warunki odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 371

Warunki odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślne: naruszenie reguł ostrożności wymaganej w danych warunkach - wprowadzenie tego warunku ma na celu ograniczenie odpowiedzialności karnej - nie zawsze jak nam coś nie wyjdzi...