Uniwersytet w Białymstoku - strona 14

Funkcje i zasady prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 721

Funkcje i zasady prawa karnego Funkcje powszechnego prawa karnego sądowego: sprawiedliwościowa - odpowiednik pierwotnego instynktu: za złe karać, za dobre wynagradzać, bo to sprawiedliwe. Jeżeli ktoś popełnił coś złego to domagamy się kary na zasadzie roszczenia o sprawiedliwość. Niesprawiedliwym b...

Instytucja czynnego żalu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Jedną z okoliczności wyłączających karalność usiłowania popełnienia przestępstwa jest instytucja czynnego żalu. Jest zawsze jakiś powód dla którego ustawodawca decyduje się na wyłączenia karalności, mimo winy, mimo społecznej szkodliwości, mimo bezprawności. Są to powody natury kryminalno - politycz...

Instytucje sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Instytucje sądowego wymiaru kary. Są to regulacje prawne umożliwiające sądowi orzekającego indywidualizację kary z przekroczeniem granic ustawowego zagrożenia. Są to wentyle bezpieczeństwa. Chodzi o to, że ze względu na pewne cechy sprawcy, cechy okoliczności popełnienia przestępstwa orzeczenie kary...

Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Jedność wielość czynów zabronionych, jedność wielość przestępstw. Można sobie wyobrażać różne modele odpowiedzialności karnej. taki model kiedy sprawcy wymierzamy karę za całą jego przestępczą aktywność, przestępcze życie, niezależnie od tego jak wiele tych przestępstw popełnił tak go bilansujemy ...

Koncepcje czynu

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Koncepcje czynu W historii prawa karnego zaznaczyły się dwa kierunki rozumienia pojęcia czynu. Pierwszy kierunek - ontologiczny. Karniści wychodzili z przekonania, że w świecie zewnętrznym istnieje coś takiego jak ludzki czyn. Opisywalny bez kategorii wartościujących, czyli czyn ma charakter ontol...

Koncepcje pojęcia godzenia się

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Koncepcje pojęcia godzenia się: Koncepcja zgody - aby sprawdzić czy sprawca godził się usiłowano stosować taki test: czy gdyby sprawca miał pewność realizacji znamion to czy zrezygnował by z czynu zabronionego czy nie? Przykład: jedzie bandyta z pieniędzmi, które ukradł z banku i goni go policja, z...

Konfiguracje wieloosobowe a przyczynowość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

Konfiguracje wieloosobowe a przyczynowość, a przypisanie skutku - może się zdarzyć, że biegły powie: ten skutek nastąpił z powodu ran śmiertelnych oraz pęknięcia komory serca. I to, i to mogło być przyczyną. Tzw. dołączająca przyczynowość - taki klasyczny przykład z Agaty Christie, że osoba A dosypu...

Konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Konsekwencje przekroczenia granic obrony koniecznej: odpowiedzialność karna za realizację typu czynu zabronionego, który został podjęty jako forma odpierania zamachu - jak ktoś przekroczy granice obrony koniecznej to za to się odpowi...

Konstytucyjne podstawy prawa karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2198

Konstytucyjne podstawy prawa karnego : wyznaczają zakres kompetencji ustawodawcy (mówią co wolno zrobić) wskazują kierunek dopuszczalnej interpretacji norm prawa karnego zgodnie z dyrektywą interpretacyjną nakazującą wykładać prawo zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Podstawową regulację w tym za...