Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 94

Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 889

Ludność w prawie międzynarodowym Ludność państwa Ludność państwa - ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegających jego jurysdykcji: obywatele cudzoziemcy W skład ludności nie wchodzą tzw. cudzoziemcy uprzywilejowani, tzn. osoby korzystające z przywilejów i im...

Od średniowiecza do XVIII wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Od średniowiecza do XVIII wieku Formowanie się nowego układu politycznego i klasycznego prawa międzynarodowego następują zmiany zapowiadające upadek feudalizmu wykształciło się państwo w swej nowożytnej postaci - jako organizacja terytorialna, niepodległa, kierowana przez władzę centralną nowe ko...

Okres współczesny-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Okres współczesny Pierwsza wojna światowa (1914-1918) 22 styczeń 1918 r. - Prezydent Stanów Zjednoczonych T. Woodrow Wilson w orędziu określił cele wojny, zamieszczając wśród nich: zasadę jawności umów międzynarodowych, zasadę wolności żeg...

Organizacje międzynarodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Organizacje międzynarodowe Organizacje międzynarodowe - zrzeszenia państw lub innych osób prawnych czy fizycznych z różnych krajów, powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie. Organizacje międzynarodowe rządowe - zrzeszające państwa (GO - Govermental Organizations) utworzone ...

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Prawo dyplomatyczne Prawo dyplomatyczne Prawo dyplomatyczne - dział powszechnego prawa międzynarodowego, na który skada się ogół norm określających status, organizację oraz działalność organów państwowych i zespołu ludzi powołanych do realizacji stosunk...

Podmioty prawa międzynarodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2191

Podmioty prawa międzynarodowego - Państwo Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Podmiotowość prawno-międzynarodowa - oznacza posiadanie praw i obowiązków wynikających z norm prawa międzynarodowego Części składowe podmiotowości p...

Podstawowe zagadnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Podstawowe zagadnienia Społeczność międzynarodowa sensu stricto - ogół państw suwerennych, utrzymujących wzajemne stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe sensu largo - ogół państw suwerennych oraz innych uczestników stosunków międzynarodowych, wyposażonych w zdolność do działań w pł...

Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826

Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych Spór Spór - dispute - sytuacja, w której punkty widzenia dwóch stron są wyraźnie przeciwstawne; jest to brak zgody w przedmiocie kwestii prawnej lub stanu faktycznego, z przeciwieństwem prawnych stanowisk lub interesów między stronami. Konflikt - zazwycz...

Prawo konfliktów zbrojnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

Prawo konfliktów zbrojnych Wojna, konflikt zbrojny, użycie siły Wojna - tradycyjnie oznacza stan walki orężnej między państwami i jest pojęciem przeciwstawianym stanowi pokoju. Obecnie używa się pojęcia „konflikt zbrojny”. Podział konfliktów zbrojnych konflikty międzynarodowe - konflikty wymienione...