Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych-opracowanie - strona 1 Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Związanie sądu w działaniach interpretacyjnych i inferencyjnych Uwagi wstępne zasada niezawisłości sędziowskiej → sądy nie są instytucjonalnie związane w interpretacji przepisów (dot. też inferencji = wykładania sensu largo) - tak uchw. Pełnego Składu SN z 1992 r. , ale na mocy szczególnej normy kompetencyjnej może być obowiązany do stosowania ustalonego znaczenia → 3 sytuacje : nadzór judykacyjny ; zasady prawne ; uchwalenie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw ;
Nadzór judykacyjny w toku rozstrzygania konkretnej sprawy sądy wyższej instancji (z SN na czele) mogą dokonywać wiążącej wykładni w toku nadzoru judykacyjnego sprawowanego nad orzeczeniami niższych instancji;
inne sądy:
ETS oraz Sąd I-wszej Inst. w Luksemburgu → w zakresie prawa UE;
ETPCz w Strasburgu → w zakresie respektowania EKPCz;.
Zasady prawne uchwała SN w składach:
w pełnym składzie SN,
w składzie połączonych izb ,
w składzie całej izby ,
w składzie 7 sędziów (moc zasady tylko, gdy ten skład tak wyraźnie postanowi, tzn. formuła „podjął następującą uchwałę i postanowił nadać jej moc zasady prawnej”);
ustawa o SN nie wyjaśnia na czym polega moc zasady prawnej, ale gdy jakiś skład chce odstąpić od niej musi zwrócić się do składu większego od tego który uchwalił o jej zmianę → wiążą tylko składy SN, więc orzeczenie innego sądu niezgodne z zasadą nie jest naruszeniem prawa (tak uchw. P.S. SN z 1992 r.);
ale mają faktyczne znaczenie , ze względu na (1) wysoki poziom merytoryczny oraz (2) na to, że w toku instancji SN nie odstąpi od zasady; SN uchwala zasady prawne w celu: wyjaśnienia przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie → wniosek PP SN, Prok. Gen., RPO, Rzecznika Ubezpieczonych  wykładnia abstrakcyjna;
rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w kon­kretnej sprawie → wniosek orzekających składów SN  wykładnia konkretna, ale na przyszłość też wiąże;
dlatego wg uchw. P. S. I. Cyw. SN z 1995 r. zasada prawna powinna być sformułowana jak najbardziej ogólnie i abstrakcyjnie, by stać się uniwersalną dyrektywą i spełniać funkcję zasady;
Powszechnie obowiązująca wykładnia przed wejściem w życie obecnej konstytucji taką kompetencję miał TK , ale rozstrzygając o zgodności z Konstytucją musi dokonywać wykładni aktu zaskarżonego oraz właściwego przepisu K. albo akceptując zastane znaczenie albo nadając nowe → rozstrzygnięcia interpretacyjne TK są powszechnie obowiązujące, ale judykatura SN kwestionuje tą kompetencję TK; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz