Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 95

Problematyka wstępna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

PROBLEMATYKA WSTĘPNA Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział. Konstytucjonalizm - definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy: element aksjologiczny - całoks...

Starożytność-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

Starożytność Typy historyczne prawa międzynarodowego klasyczne prawo międzynarodowe - typ prawa międzynarodowego, jaki wykształcił się w okresie przejścia od średniowiecza do czasów nowożytnych (do XX w.) cechy: wielość państw suwerennych o wspólnych lub podobnych cechach ustroju ekonomiczno-społe...

Średniowiecze-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Średniowiecze „ Rodzina narodów chrześcijańskich po upadku cesarstwa rzymskiego - okres rozdrobnienia lennego nie sprzyjał rozwojowi stosunków między państwami ale utrwaliła się struktura międzynarodowego układu średniowiecznego i powstało środowisko państw o podobnym ustroju politycznym i społec...

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1330

Terytorium Państwo może istnieć, nawet, jeśli przejściowo terytorium nie posiada (ale jest ludność i władza). Nie może istnieć państwo bez ludności i władzy. Terytorium Pojęcie terytorium państwowego przestrzeń, na która rozciąga się ...

Wiek XIX i początek XX wieku-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Wiek XIX i początek XX wieku Oddziaływanie rewolucji francuskiej wojny prowadzone przez Francję doprowadziły do upadku wielu rządów feudalnych zasada suwerenności zostaje zastąpiona zasadą zwierzchnictwa narodowego i prawem narodów do suwerenności zasady nienaruszalności terytorium i nieinterwenc...

Źródła prawa międzynarodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225

Ź ródła prawa międzynarodowego Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu materialnym (wewnętrzne, realne) - czynniki, które doprowadziły do powstania norm - mają charakter pozaprawny głównym takim źródłem jest wola państw, nakazy rozumu, więź społeczna, świadomość i emocje ludzi; w znaczeniu forma...

Czynności prawne-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Czynności prawne: O dopuszczalności dokonania danej czynności prawnej decyduje prawo właściwe dla czynności prawnej, o którą chodzi ( lex causae ). Temu prawu podlega też fakt istnienia czynności jako czynności prawnej określonego rodzaju. Wobec powyższego dojście do skutku umowy podlega prawu rząd...

Definicja prawa prywatnego międzynarodowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Definicja prawa prywatnego międzynarodowego - ujęcie szerokie: Międzynarodowe prawo prywatne stanowi zespół wszelkiego rodzaju norm, odnoszących się do stosunków prawnych z elementem obcym:

Kwalifikacja pojęć prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Kwalifikacja pojęć prawnych: Istotą kwalifikacji jest rozwiązanie wątpliwości jakie wynikają z jakiegoś stanu faktycznego, co do tego, jakimi należy się kierować zasadami przy określaniu treści tych pojęć prawnych wtedy, gdy istnieje różnica między treścią nadawaną im przez

Norma kolizyjna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1883

Norma kolizyjna - pojęcie, budowa: Definicja: Normy kolizyjne to normy dotyczące, a nie regulujące stosunku z elementem obcym. Cechy: są to „normy o normach” czyli mówią jak stosować inne normy prawne (in. normy kompetencyjne); mają szc...