Organy państwa w stosunkach międzynarodowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy państwa w stosunkach międzynarodowych-opracowanie - strona 1 Organy państwa w stosunkach międzynarodowych-opracowanie - strona 2 Organy państwa w stosunkach międzynarodowych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych. Prawo dyplomatyczne Prawo dyplomatyczne Prawo dyplomatyczne - dział powszechnego prawa międzynarodowego, na który skada się ogół norm określających status, organizację oraz działalność organów państwowych i zespołu ludzi powołanych do realizacji stosunków dyplomatycznych państwa. Prawo dyplomatyczne reguluje: położenie prawne misji, przedstawicieli i delegacji
zakres ich funkcji, przywilejów i immunitetów, klasy i rangi szefów misji, zasady mianowania i odwoływania szefów i członków misji, zakres ich funkcji
formy stosunków dyplomatycznych
podstawy prawne zapewniające normalne warunki do działalności i prawidłowego realizowania funkcji misji dyplomatycznych opierających się na zasadzie suwerennej równości państw Oficjalna działalność organów państwowych za granicą, reprezentujących w różnych dziedzinach państwo wysyłające - jest działalnością urzędową Źródła prawa dyplomatycznego wielostronne umowy międzynarodowe
regulamin wiedeński o rangach przedstawicieli dyplomatycznych
konwencja hawańska o przedstawicielach dyplomatycznych 1928
konwencja o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych w ONZ 1947
konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych 1961
konwencja o misjach specjalnych 1969
konwencja o zapobieganiu i karaniu przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej 1973
konwencja wiedeńska o reprezentacji państw w ich stosunkach z organizacjami międzynarodowymi o charakterze uniwersalnym 1975
umowy dwustronne
akty prawa wewnętrznego
ustawa o służbie zagranicznej 2001
zwyczaj międzynarodowy - obecnie ma znaczenie zwłaszcza w dziedinie przywilejów immunitetów
praktyka sądowa i dyplomatyczna - znaczenie ze względu na interpretacje norm prawa zwyczajowego
doktryna prawa dyplomatycznego - czynnik rozwoju prawa oraz środek pomocniczy przy jego interpretacji
Organy w prawie dyplomatycznym wewnętrzne - działają i mają swoją siedzibę na terytorium państwa - głowa państwa, parlament, szef rządu, rząd, minister spraw zagranicznych, minister współpracy gospodarczej z zagranicą zewnętrzne stałe - ambasady, poselstwa, urzędy konsularne, stałe misje przy organizacjach międzynarodowych i inne tymczasowe - misje ad hoc o charakterze dyplomatycznym i inne misje specjalne oraz oddziały wojskowe i okręty wojenne
Organy państwa działające za granicą stałe misje dyplomatyczne
kurierzy dyplomatyczni
specjalne organy quasi

(…)

… wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych, zawieraniu umów międzynarodowych, ogłaszanie stanu wojny, zawieranie pokoju
w Polsce:
Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem RP w stosunkach międzynarodowych
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach
przyjmuje listy uwierzytelniające akredytowanych…
… z przedstawicielami dyplomatycznymi
bierze udział w składaniu listów uwierzytelniających
uczestniczy w podejmowaniu delegacji rządowych i państwowych
towarzysze głowie państwa i premierowi w czasie wizyt oficjalnych za granicą
powołuje własnych i przyjmuje obcych charge d'affaires kontrasygnuje listy uwierzytelniające wystawiane przez głowę państwa dyplomatom wyższych rang
może wystawiać listy komisyjne i udzielać…
… placówek ekonomiczno-handlowych za granicą
Stałe przedstawicielstwa misji dyplomatycznych
Istota - są to urzędy jednoosobowe, akredytowane przy głowie państwa pobytu, mają charakter przedstawicielski, korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych, stale przebywają w państwie pobytu
Misje specjalne
Misje specjalne (ad hoc) - doraźne delegacje i przedstawiciele, wysyłani w celu załatwienia spraw…
… szefowie misji równorzędnego stopnia, (np. wysocy komisarze reprezentujący państwa należące do Wspólnoty Narodów)
druga klasa - w praktyce następuje zanikanie tej klasy
posłowie nadzwyczajni i pełnomocni
ministrowie pełnomocni
Internuncjusze Stolicy Apostolskiej, stojący na czele internuncjatury
trzecia klasa
Charges d'affaires
Charges d'affaires en pied (en titre) - stały
Charges d'affaires ad interim…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz