Prawo konfliktów zbrojnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konfliktów zbrojnych-opracowanie - strona 1 Prawo konfliktów zbrojnych-opracowanie - strona 2 Prawo konfliktów zbrojnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konfliktów zbrojnych Wojna, konflikt zbrojny, użycie siły Wojna - tradycyjnie oznacza stan walki orężnej między państwami i jest pojęciem przeciwstawianym stanowi pokoju. Obecnie używa się pojęcia „konflikt zbrojny”. Podział konfliktów zbrojnych konflikty międzynarodowe - konflikty wymienione w art. 2 konwencji z 1949 r.
konflikty zbrojne, w których narody walczą przeciwko panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciwko reżimowi rasistowskiemu w wykonaniu prawa narodów do samostanowienia konflikty nie mające charakteru międzynarodowego - takie konflikty, które toczą się między siłami zbrojnymi państwa a rozłamowymi siłami zbrojnymi i innymi zorganizowanymi grupami uzbrojonymi, dowodzonymi przez odpowiednie dowództwo
konflikty nieobjęte art. 2 konwencji genewskiej z 1949r, i art. 1 prot. dodatkowego I.
z wyjątkiem sytuacji, zamieszek wewnętrznych i napięć wewnętrznych, rozruchów itp Użycie siły - jest to pojęcie szersze od pojęć „wojna” i „konflikt zbrojny” = obejmuje nie tylko przypadki, w których ma miejsce starcie się sił zbrojnych dwóch lub więcej przeciwników, ale także akcje zbrojne, które nie napotykają zbrojnego oporu (np. przy interwencjach zbrojnych, demonstracjach o charakterze wojennym)
Zakaz użycia siły zbrojnej w rozwoju historycznym doktryna wojny sprawiedliwej W średniowieczu i czasach nowożytnych - tendencje do ograniczenia użycia siły w stosunkach międzynarodowych miały wyraz w chrześcijańskiej doktrynie wojny sprawiedliwej.
zgodnie z tą doktryną państwa mają prawo wszczynać wojny tylko wówczas, gdy istnieje sprawiedliwa przyczyna, a w szczególności w celu uzyskania zadośćuczynienia za dokonane bezprawia
Poczynając od XVIII w. - ustala się pogląd, że prawo międzynarodowe przyznaje państwu nieograniczone prawo prowadzenia wojen , a wskazania szkoły prawa natury należy traktować jako zalecenia moralne
Powszechnie przyjmowano, że na suwerenność państwa w stosunkach międzynarodowych składają się: ius tractatuum, ius legationis et ius ad bellum (prawo zawierania traktatów, prawo wysyłania i przyjmowania posłów i prawo do wojny
Pakt Ligi Narodów Pakt Ligi Narodów znał przypadki wojny legalnej. Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów, w szczególności nie wolno państwom Ligi odwoływać się do wojny w następujących przypadkach:
jeżeli spór przekazano do rozstrzygnięcia na drogę arbitrażu lub drogę sądową i jeżeli druga strona zastosowała się do orzeczenia
jeżeli spór przekazano do załatwienia Radzie Ligi , a Rada przyjęła sprawozdanie jednomyślnie(nie biorąc w rachubę głosy stron uczestniczących w sporze) i jeżeli strona przeciwna zastosowała się do wniosków zawartych w sprawozdaniu


(…)

… traktatu w sprawie Antarktyki - demilitaryzacja tego obszaru
1963 - podpisanie w Moskwie traktatu o częściowym zakazie doświadczeń z bronią jądrową
począwszy od 1962 - rokowania rozbrojeniowe prowadzone w Genewie (obecnie - Komitet Rozbrojeniowy)
opracowanie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (podpisany w 1968r.)
opracowanie traktatu o nierozprzestrzechnianiu broni bakteriologicznej…
… i pielęgnowani bez względu na to, do jakiego narodu należą”. Wprowadzono znak wyróżniający personelu lekarskiego - czerwony krzyż na białym polu.
1874r. - w Brukseli - tzw. deklaracja brukselska - projekt kodyfikacji prawa wojny lądowej
1868r. - deklaracja petersburska - państwa wyrzekły się stosowania pocisków wybuchających małego kalibru
konwencje haskie
najważniejsze - konwencje z 1907r. - większość…
… - zamieszczona w preambule do IV konwencji haskiej stwierdza, że w wypadkach nieobjętych przepisami obowiązującymi- ludność i wojujący pozostają pod opieką i władzą zasad prawa narodów, wypływających ze zwyczajów ustanowionych między narodami cywilizowanymi
konwencje genewskie
1925 - podpisanie protokołu genewskiego w sprawie używania gazów i środków bakteriologicznych oraz konwencji genewskiej z roki 1929…
… nie napotkała na żaden opór zbrojny
W konfliktach mniemających charakteru międzynarodowego - IV konwencja haska zawiera klauzulę powszechnego udziału (si omnes), która poważnie ogranicza zakres Mozy obowiązującej:
stwierdzono, że postanowienia Regulaminu praw i zwyczajów wojny lądowej obowiązują tylko w stosunkach pomiędzy układającymi się mocarstwami i tylko, jećli wszystkie strony wojujące należą…
… obecność sił paramilitarnych.
Teren (obszar) wojny - terytorium lądowe i morskie państw wojujących oraz morze otwarte, również przestrzeń powietrzna nad tymi obszarami.
„Teatr wojny” - obszar, na którym rzeczywiście prowadzone są działania wojenne.
Państwa wojujące mają obowiązek wstrzymać się od prowadzenia działań wojennych na terytorium państw neutralnych.
Nie wolno prowadzić działań wojennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz