Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2709
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna - strona 1 Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna - strona 2 Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna - strona 3

Fragment notatki:

X. Prawo konfliktów zbrojnych.
1. Wojna, konflikt zbrojny, użycie siły.
Wojna - stan walki orężnej między państwami, przeciwstawienie stanu pokoju. Współcześnie jest stosowane określenie konflikt zbrojny. Dzieli się na:
1) międzynarodowy - zakres zobowiązań jest znacznie szerszy niż w przypadku odwrotnym.
2) niemający charakteru międzynarodowego
Konflikty międzynarodowe - "w razie wypowiedzenia wojny lub powstanie jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego między dwiema lub więcej umawiającym się stronami, nawet gdyby jedna z nich nie uznała wojny " oraz "we wszystkich przypadkach okupacji całości lub części terytorium jednej z umawiających się stron, nawet gdyby okupacja ta nie napotkała żadnego oporu zbrojnego" (art. 2 4 konwencji genewskich). Także "konflikty zbrojne, w których narody walczą przeciwko panowaniu kolonialnemu i obcej okupacji oraz przeciwko reżimom rasistowskim w wykonaniu prawa narodów do samostanowienia" (art. 1 protokołu dodatkowego I z 1977r.). Konflikty niemające charakteru międzynarodowego - toczą się "między siłami zbrojnymi państwa a rozłamowymi siłami zbrojnymi i innymi zorganizowanymi grupami uzbrojonymi, dowodzonymi przez odpowiedzialne dowództwo" (art. 2 protokołu dodatkowego II z 1977r.). Nie są to konflikty między państwami-stronami konwencji genewskich.
Użycie siły - przypadki, w których ma miejsce starcie się sił zbrojnych 2 lub więcej przeciwników oraz akcje zbrojne, które nie napotykają zbrojnego oporu (interwencje zbrojne, demonstracje o charakterze wojennym). Posługuje się tym określeniem Karta NZ (art. 2 ust. 4).
2. Zakaz użycia siły zbrojnej w rozwoju historycznym.
Pakt Paryski z 1928r. - pakt Brianda-Kelloga. Postanowienia:
1) potępienie uciekania się do wojny w celu załatwienia sporów międzynarodowych
2) wyrzeknięcie się jej jako narzędzia polityki narodowej w swych wzajemnych stosunkach
3) załatwianie i rozstrzyganie sporów i konfliktów, bez względu na ich naturę i pochodzenie, które mogłyby powstać między stronami, powinno być rozstrzygane tylko za pomocą środków pokojowych
4) państwo uciekające się do wojny będzie pozbawione korzyści traktatu niniejszego.
Zajmował ważne miejsce w uzasadnieniu w uzasadnieniu wyroków skazujących wydawanych po II wojnie światowej przez sądy międzynarodowe (norymberski i tokijski) i państwowe zbrodniarzy wojennych oskarżonych o wszczęcie wojen napastniczych. 3. Zakaz użycia siły w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego.
Zakaz nieinterwencji - obejmuje wojny domowe.
Samoobrona indywidualna i zbiorowa.


(…)

… oskarżycieli (4 osoby wyznaczone przez sygnatariuszy). Utworzono także Międzynarodowy Trybunał w Tokio.
Statut MTW wyodrębnia 3 kategorie przestępstw:
a) zbrodnie przeciwko pokojowi,
b) zbrodnie wojenne,
c) zbrodnie przeciwko ludzkości.
Zasady norymberskie - uchwała Zgromadzenia Ogólnego 12 II 1946r. i 11 XII 1946r.:
1) "każdy, kto dopuścił się czynu, który według prawa międzynarodowego stanowi przestępstwo…
… oraz ciężkich naruszeń konwencji wymienionych w konwencjach genewskich z 1949r.,
b) zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, oraz nieludzkich czynów, będących rezultatem polityki apartheidu i zbrodni ludobójstwa, także wówczas, gdy czyny takie nie stanowią naruszenia prawa wewnętrznego państwa, na obszarze którego zostały dokonane.
Międzynarodowy Trybunał Karny…
… wojujących te same zakazy i ograniczenia,
Zobowiązania wynikające z XIII konwencji haskiej (dotyczącej wojny morskiej) mają charakter względnie obowiązujący, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy państwo neutralne nie ustaliło innych przepisów prawa wewnętrznego.
5
5

… zasady prawa wojennego (ius in bello).
Konwencje haskie z 1907r., najważniejszą jest IV-ta konwencja z dołączonym regulaminem dotycząca praw i zwyczajów wojny lądowej, III dotyczy rozpoczęcia kroków wojennych, V i XIII neutralności wojennej w wojnie lądowej i morskiej, VI stanowisko prawne statków handlowych nieprzyjacielskich po rozpoczęciu wojny, VII przemiany takich statków na wojenne, IX bombardowań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz