Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 93

Cele kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4158

CELE KSZTALCENIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. OPERACJONALIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA. CELE KSZTAŁCENIA: odnoszą się do uczniów i opisują zmianę jaką chcemy osiągnąć dotyczą opanowanych wiadomości i umiejętności, działań i postaw dotyczą zamierzonych wyników ucznia; są realizowane przy pomocy określonyc...

Dojrzałość czy gotowość szkolna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

DOJRZAŁOŚĆ CZY GOTOWOŚĆ SZKOLNA. OMÓW POJĘCIA. Gotowość- poprzez ćwiczenia, kształtowanie pewnych własności dziecka stwarza się szansę osiągnięcia dojrzałości szkolnej Okoń: Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego j...

Dokument w szkole-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

DOKUMENTY W SZKOLE. PODZIAL DOKUMENTÓW. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE NAUCZYCIELA. Podział dokumentów: 1 . wymagane przez instytucje zewnętrzne: akt założycielski, status szkoły, sprawodzdania, raporty, protokoły, faktury 2 . dokumenty wewnętrzne: uchwały

Funkcje i rodzaje oceny uczniów klas 1-3-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

FUNKCJE I RODZAJE OCENY UCZNIÓW KLAS 1-3. Ocena- jest informacją o wyniku kształcenia; wynik uczenia się (ocena = stopień szkolny + obowiązkowy komentarz towarzyszący mu) Ocena powinna służyć rozwojowi ucznia, powinna dobrze informować o poziomie i rodzaju osiągnięć, powinna motywować do skutecznej...

Diagnoza środowiska rodzinnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Krzywoń
 • Pedagogika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5138

Diagnoza środowiska rodzinnego 1.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Ziemskiej, 2.Kwestionariusz do badania postaw rodzicielskich M. Plopy, 3.Techniki projekcyjne w rozpoznawaniu sytuacji rodziny,(rysunek człowieka, rodziny, drzewa), 4.Techniki werbalne i ich wykorzystywanie przez...

Zakres prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zakres prawa cywilnego Uwagi wstępne w ramach regulacji prywatnoprawnej istnieje systematyzacja tego podzbioru norm - inne gałęzie prawa prywatnego z prawem cywilnym łączy wspólna metoda regulacji , ale różni zakres zastosowania, swoiste zasady i własne instytucje ogólne  natomiast prawo cywilne j...

Prawo cywilne-założenia ogólne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Konsens Pojęcie umowa to samodzielna i integralna całość mimo że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli dwóch albo więcej stron (konsens); nie zawsze zgodny zamiar stron pokrywa się z tym pojęciem w ujęciu psychologi...

Zdolność do czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH zakres zdolności do czynności prawnej nie może być szerszy od zakresu zdolności prawnej (nie może być tak, że podmiot ma zakazane bycie podmiotem określonych praw, a jednocześnie zezwolono mu na nabywanie ich); brak zdolności do czynności prawnej nie pozbawia możliwoś...

Zdolność prawna osób fizycznych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

ZDOLNOŚĆ PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH I. Początek Urodzenie się dziecka Art. 8 kc - każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Istotę ludzką od innych istot żywych odróżnia jej swoisty (człowieczy) ge­notyp (dziecko kobiety i mężczyzny) → dla uznania człowieczeństwa nie ważny jest stan umysł...