Podstawowe zagadnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 1 Podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 2 Podstawowe zagadnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe zagadnienia Społeczność międzynarodowa sensu stricto - ogół państw suwerennych, utrzymujących wzajemne stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe sensu largo - ogół państw suwerennych oraz innych uczestników stosunków międzynarodowych, wyposażonych w zdolność do działań w płaszczyźnie międzynarodowej, a których prawa i obowiązki są określone przez prawo międzynarodowe. Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej mała liczba członków oparcie stosunków wzajemnych podmiotów na zasadzie równości : równość wobec prawa - np. państwa mają z reguły po jednym głosie w organizacjach lub na konferencjach; Prawa w społeczności międzynarodowej muszą być tak samo respektowane bez względu na to czy chodzi o wielkie mocarstwa, czy o małe państwa
organy państwa w stosunkach zewnętrznych korzystają z takiego samego zakresu immunitetów par in parem non habet imperium - akty państwa nie podlegają jurysdykcji drugiego państwa
nakaz okazywania sobie wzajemnego szacunku (nie tylko kurtuazja ale i regulowane normami prawnymi zasady stosunków dyplomatycznych, konsularnych, czy morskich)
równość wobec prawa nie ma charakteru niezbywalnego i można się jej zrzec (np. wchodząc do organizacji, gdzie obowiązuje tzw. głosowanie ważone) równość praw - decyduje o tym nie tylko zgoda, ale także elementy faktyczne
„pierwsi wśród równych” w społeczności międzynarodowej - to wielkie mocarstwa, których szczególna rola podkreślona została przez to, że maja stałe miejsca i prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa - za zgodą wszystkich państw jakie weszły do ONZ niezbyt zaawansowany stopień zorganizowania wewnętrznego - nie ma ani władzy ustawodawczej, ani wykonawczej, ani obowiązkowego sądownictwa
ONZ nie ma takiej władzy - państwa nie są mu podporządkowane - spełnia bowiem głownie funkcje koordynujące
normy są tworzone przez same państwa - ich zgoda jest podstawą obowiązywania tego prawa brak obowiązkowego sądownictwa Społeczność międzynarodowa a wspólnota. Wspólnoty - grupy państw, wyodrębnione ze społeczności międzynarodowej, a połączone ze sobą ściślejszymi więzami politycznymi, gospodarczymi, wojskowymi. wspólnoty regionalne - oparte są zazwyczaj na organizacji regionalnej, np. Organizacja Państw Afrykańskich, Unia Afrykańska, Liga Państw Arabskich, Rada Nordycka
poza sąsiedztwem łączy je często wspólna historia, język, religia. wspólnoty funkcjonalne - tworzą je państwa należące do organizacji międzynarodowej mającej na celu bezpośrednie koordynowanie prowadzonych działań w dziedzinie gospodarczej czy wojskowej.


(…)

…, udzieleniu ostrzeżenia, wezwaniu do przestrzegania postanowień umowy
sankcje korygujące - mają wyrównywać, likwidować skutki naruszenia jakiegoś postanowienia umownego przez nielojalnego kontrahenta; np. przez pozbawienie spodziewanych korzyści naruszającego przez zawieszenie wykonania postanowień stawiających go w korzystnym położeniu, nałożenie kary, wycofanie pomocy
środki przymusu bezpośredniego - stosowane przeciwko państwu winnemu naruszenia normy zakazującej uciekania się do groźby lub użycia siły, popełniającemu przestępstwa lub zbrodnie międzynarodowe, mają zupełnie wyjątkowy charakter. System środków przymusu bezpośredniego opiera się na zasadzie centralizmu i jest podporządkowany Radzie Bezpieczeństwa ONZ (np. Irak 1990-1991)
niezorganizowane - nie są przewidziane w umowie, chociaż…
… charakterze
ius cogens - normy bezwzględnie obowiązujące (art. 53, 64 Konwencji o prawie traktatów z 1969 r.), nie można podać pełnego katalogu tych norm, np.:
zakaz agresji
zakaz ludobójstwa
zakaz zabijania jeńców wojennych
Jeśli taka norma, sprzeczna w normami ius cogens, pojawi się w umowie - umowa jest nieważna.
Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r. - nadrzędność jej norm w stosunku…
… w traktatach pokoju
wzajemność - prawo dyplomatyczne, konsularne, komunikacyjne
wspólny interes całej społeczności międzynarodowej.
Zasada efektywności
Zasada efektywności (zasada rzeczywistości) - istnienie pewnych, przewidzianych przez prawo międzynarodowe sytuacji faktycznych wywołuje:
bądź ipso facto skutki prawne
bądź jest warunkiem niezbędnym do ich powstania
wpływa więc na przestrzeganie norm prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz