Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 19

Teoria form dziennikarskich - wyklady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anna Mielczarek
 • Teoria form dziennikarskich
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2877

...Występują 4 zasady stosowania języka: 1. Zasada ilości – tekst informacyjny nie może być dłuższy niż jest to wymagane. 2. Zasada jakości – tekst ma pokazywać prawdę 3. Zasada odniesienia – pisanie na temat 4. Zasada sposobu – pisanie zrozumiałe, jednoznaczne i w sposób uporządkowany ...

Finanse zagadnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

...1. Definicja finansów: a. finanse są to procesy i zjawiska pieniężne, b. finanse jest to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, c. finanse są to zasoby pieniądza służące prowadzeniu działalności gospodarczej lub innej aktywności, d. finan...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Problem niemiecki po II wojnie św...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3094

...W związku z dość dobrze przygotowanym opracowaniem tego tematu (w załączeniu) z grupy, ograniczyłem się do: dopisania/ wyjaśnienia kilku terminów/zjawisk/ważnych moim zdaniem zagadnień, których zabrakło w opracowaniu. Do tego zamieszczam esencję z tekstów J. Kiwerskiej i J. Sułka. Miłej nauki...

Omówione zagadnienia na egzamin - prawo własności intelektualnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Franciszek Szpor
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2401

...1.Zakres pojęcia „Prawo własności intelektualnej” Prawo własności intelektualnej czyli prawo na dobrach niematerialnych obejmuje elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej. Najczęściej do praw tych zaliczamy regulacje dotyczące praw aut...

Polityka pieniężna i przemysłowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673

Pierwszy z nich zatytułowana jest Polityka pieniężna i kursu walutowego, natomiast druga - Polityka przemysłowa. ...Polityka pieniężna jest jednym z narzędzi polityki gospodarczej. Tradycyjnie uznawana jest ona za jeden z filarów p...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

...WYKŁAD 1 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Socjologia wychowania – subdyscyplina socjologii ogólnej. Przedmiot socjologii ogólnej: Wotherspoon: relacje między jednostkami a społeczeństwem, sposób, w jaki struktury i praktyki społeczne kształtują jednostki i są przez nie kształtowane. Szczepań...

Referat "Stanisław Ossowski"

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3920

...Myślą przewodnią przytoczonego artykułu jest omówienie problemu stosowalności wzorów wypracowanych na gruncie nauk przyrodniczych do analizy zjawisk społecznych. Autor opisuje szczegółowo grupę zagadnień socjologicznych, które nie posiadają odniesienia w naukach przyrodniczych. Ossowski zwr...

Kościoły Krakowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Religia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2660

...®Kościół św. Agnieszki w Krakowie Dietla 30 Kościół barokowy, orientowany, wzniesiony w latach 1660-1680, sklepiony kolebkowo z lunetami, z zachowaną geometryczną dekoracją stiukową. Aby odsłonić fasadę świątyni zburzono część dawnego klasztoru. Do środka prowadzi neobarokowy portal wykon...

Socjologia wychowania - Edukacja, a nierówności społeczne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4900

deologie edukacyjne, a program nauczania: a. R.Meig Socjologia Edukacji Toruń 1993r wyd. Uniwersytet M. Kopernika ( cz.2 Ukryty program, cz.3 Ideologie edukacyjne) b. Encyklopedia Socjologii TOM 1 Red. Hieronim Kubiak, Grzegorz Lisowski, Witold 6. Socjalizacja i wychowanie w kontekście kult...

Ceremonia weselna w plemionach Samburu - streszczenie opisu z książki...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marek Walancik
 • Antropologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2646

Temat związany z przedmiotem antropologia kultury, z którego zajęcia prowadzi dr Marek Walancik. Ceremonia weselna w plemionach Samburu (Kenia), na podstawie autentycznej historii autorki książki „Biała Masajka”, Corinne Hofmann. Corinne Hofmann, Biała Masajka,