Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 18

Dyplomacja i negocjacje w biznesie międzynarodowym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Katarzyna Czech
 • Negocjacje
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3115

Z treści notatki można dowiedzieć się więcej na tematy takie jak: geneza dyplomacji, pięć wymiarów relacji międzyludzkich, indywidualizm a kolektywizm, techniki negocjacyjne, zasada wzajemności, savoir-vivre. Ponadto można zdobyć informacje o...

Teoria polityki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Zbigniew Kantyka
 • Teoria polityki
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256

Prowadzący to dr Zbigniew Kantyka. Notatka liczy 13 stron. Z jej treści dowiemy się, czym są: wolność od i wolność do, bunt i rewolucja według Camusa, cechy rewolucji politycznych, modele demokracji, koncepcja państwa minimalnego, pluralizm polityczny. 01.”Wolnośc od” a „wolność do” - różnice i ic...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Gospodarka światowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2576

Wykład odbywał się na UŚ (Uniwersytecie Śląskim) w Katowicach. Z notatki możemy dowiedzieć się więcej o takich termiach, jak: gospodarka światowa, teorie wymiany międzynarodowej, teoremat H-O, podział międzynarodowego przepływu gospodarczego.

Filozofia i etyka polityki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Agnieszka Turoń
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3339

STRAUSS Filozofia polityki dąży do wiedzy o całości, jest to zmiana opinii o czymś na wiedzę. Wiedza o całości a opinie. Opinie nie prowadzą do wiedzy, są bowiem subiektywne. Każda opinia opiera się na sądach, może być zmienna. Opinia znajduje się po stronie doświadczenia - to nieprawdziwy byt. W...

Zaburzenia mowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3374

19.03.2012r Dysglosia- zaburzenie mowy spowodowane nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy. Przyczyny: Diastema (przerwa między jedynkami górnymi lub dolnymi) Wady zgryzu Rozszczepy podniebienia i wargi („zajęcza warga”) Uszkodzeni...

Filozofia dialogu i personalizm

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Antropologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2569

WYKŁAD 6 FILOZOFIA DIALOGU BUBER Filozofia dialogu: - Relacja z Ty jest bezpośrednia. Między Ja i Ty nie ma pojęć, wiedzy ani fantazji, a pamięć przekształca się, kiedy przechodzi od szczegółu do całości. Między Ja i Ty nie ma celu, pożądania, antycypacji, a tęsknota zmienia się, gdy przechodzi od...

Zagadnienia i opracowania do egzaminu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Violetta Rodek
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4823

analiza taksonomiczna treści kształcenia, i poziomy taksonomii celów poznawczych wg B. Blooma, przykłady celów na poszczególnych poziomach, taksonomia celów nauczania i wychowania wg B. Niemierki, współczesne koncepcje podziału metod nauczania...

Zagadnienia i opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
 • Teoria wychowania
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4270

przedmiot badań, struktura, metodologia, geneza i rozwój teorii wychowania., zadania oraz znaczenie teorii wychowania w kontekście innych naukowych dyscyplin pedagogicznych, czy pedagogom potrzebna jest nauka teoretyczna? znaczenie teoretycznego przygotowania w sprawnym działaniu, praktyczne wdroże...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Alicja Żywczok
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2408

Są to zagadnienia na egzamin do dr Alicji Żywczok. Zajęcia prowadzone były na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zagadnienia poruszone w notatce to: teoria wychowania, dyscypliny pedagogiczne, wartość i wartościowanie jako podstawowe pojęcia aksjologii, struktura procesu wychowawczego, modelow...

Scenariusz zajęć artystycznych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Beata Mazepa-Domagała
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1925

Zawarte informacje to: cel, grupa wiekowa, przebieg zajęć, zakończenie. (…) … Scenariusz zajęć artystycznych Temat: "jesienne drzewo" Grupa wiekowa: 9-11 lat Czas trwania:45 minut Metody nauczania:metoda praktyczna Formy dydaktyczne:jednolita indywidualna