Dyplomacja i negocjacje w biznesie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dyplomacja i negocjacje w biznesie międzynarodowym - strona 1

Fragment notatki:


Z treści notatki można dowiedzieć się więcej na tematy takie jak: geneza dyplomacji, pięć wymiarów relacji międzyludzkich, indywidualizm a kolektywizm, techniki negocjacyjne, zasada wzajemności, savoir-vivre. Ponadto można zdobyć informacje o takich pojęciach, jak: zasada pierwszeństwa, czynniki podkreślające prezencję, wizytówki w prezentacji, small talk, rodzaje wizyt.

Bibliografia
C Ikonowicz, JW. Piekarski Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, SGH Warszawa 2004
T Orłowski, Protokół dyplomatyczny Ceremoniał & etykieta, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010
J Sutor Korespondencja dyplomatyczna, Elipsa, Warszawa 2008
Z Nęcki : Negocjacje w Biznesie
Gavin Kennedy: Negocjacje- jak osiągnąć nową przewagę negocjacyjna” Business Press
P Stalle J Murphy R Russill Jak odnieśc sukces w negocjacjach Oficyna wydawnicza Kraków
R Fischer William Ury
R Gesteland Rożnice kulturowe a zachowania w Biznesie
Siedem Kultur Kapitalizmu
Jeswald W Salacuse: Negocjacje na rynkach międzynarodowych
Malgorzata Bartosik-Purgat
Dyplomacja i negocjacje
Polityka Zagraniczna:
-zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek panstwa podporządkowany osiąganiu jego interesów, który wyraża się w kształtowaniu jego zewnętrznego otoczenia( tworzeniu i sprzyjaniu relacji oraz sytuacji korzystnych, zapobieganiu i usuwaniu sytuacji niekorzystnych)
-najwcześniej wyodrębniona spośród całokształtu polityki państwowej.
Uwarunkowania stosunków międzynarodowych
-terytorium
-ludność
-uwarunkowania ekonomiczne
-możliwości państwa w sferze militarnej
-czynnik ustrojowy
-uwarunkowania kulturowe i religijne
Struktura polityki zagranicznej: Cele
1.Egzystencjalne ( bezpieczeństwo , przetrwanie
2. Koegzystencjalne ( zaspokajające potrzeby państwa w zakresie jego roli, przynależności i współpracy międzynarodowej)
3.Funkcjonalne ( odnoszące się do różnych form regulacje, informacji, procedur decyzyjnych- służą skutecznościa osiągania 1 i 2)
Cele polityki zagranicznej państw:
1.bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych czyli jego przetrwania, integralności terytorialnej, niezależności politycznej, poziomu i perspektyw rozwoju ( jakości życia społeczeństwa.)
2. wzrostu jego siły materialnej i moralnej, czyli wzrostu jego potencjału i wpływu, rozwoju gospodarczego, technicznego, naukowego, kulturalnego, także przez udział we współpracy międzynarodowej.
3 wzrostu pozycji międzynarodowej państwa czyli zaspokajającego jego aspiracji uczestnictwa w różnych formach stosunków międzynarodowych ( zawiera się w tym prestiż państwa).
4,kształtowania i optymalizacji reguł funkcjonowania środowiska międzynarodowego czyli celów „nieegoistycznych” związanych np. ze sprawnością i skutecznością prawa oraz organizacji międzynarodowych, ochroną praw człowieka, ochrona środowiska, pomoca humanitarną).
Instrumenty polityki zagranicznej wg dziedzin życia społecznego z których pochodzą


(…)

… przez ich użyteczność jak też uniwersalność spraw których mogą dotyczyć
Nota werbalna
-jest najczęściej stosowana w korespondencji dyplomatycznej. Za jej pomocą załatwiane SA praktycznie wszystkie bieżące sprawy misji dyplomatycznej lub ministerstwa spraw zagranicznych państwa przyjmującego w stosunku do misji dyplomatycznej.
Wymiana not werbalnych może służyć także do zawierania porozumień międzynarodowych.
Nota…
… Wiedeńskiego podział na klasy ( art. 14.), precedencję ( art. 16-17), nietykalności pomieszczeń ( art. 22 i 30), swobodę komunikowania ( art. 27).
Omawia i reguluje przywileje i okresla immunitety przysługujące misji i jej członkom
Ustaliła zakres osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych tylko w odniesieniu do dyplomacji w klasycznym jej rozumieniu- stworzenie warunków prawnych do wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne.
Przywileje i immunitety
-wynikają z zasady respektowania suwerenności reprezentowanego państwa, a więc niepodlegania jurysdykcji kraju przyjmującego oraz z zasady równości państw niezależnie od ich wielkości i znaczenia
-Służa zabezpieczenii skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne reprezentujące ich państwo na terenie kraju przyjmującego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz