Teoria polityki - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria polityki - ćwiczenia  - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to dr Zbigniew Kantyka. Notatka liczy 13 stron. Z jej treści dowiemy się, czym są: wolność od i wolność do, bunt i rewolucja według Camusa, cechy rewolucji politycznych, modele demokracji, koncepcja państwa minimalnego, pluralizm polityczny.

01.”Wolnośc od” a „wolność do” - różnice i ich konsekwencje polityczne.
Wolność od (wolność negatywna) oznacza brak przymusu ze strony władz, wolność od prześladowań, wolność od strachu, wolność od głodu, obciążeń podatkowych, ingerencji władz w życie prywatne, na wolności negatywnej bazuje konserwatywny liberalizm
Wolność do (czy też prawo do; wolność pozytywna) to rzeczywista możliwość podejmowania wyborów, oznacza wolność do zgromadzeń, wpływu na władze, wyborów, reprezentacji, jest tożsama z demokracją i demoliberalizmem. 02. Ahistoryczne i historyczne koncepcje genezy państwa
starożytność
średniowiecze
renesans - oświecenie
Marks
Subiektywistyczne\
obiektywistyczne
Natura O
Bóg O
Umowa społeczna S
Ekonomia O
Historyczne\
ahistoryczne
Społeczeństwo = państwo AH
Społeczeństwo =państwo AH
Społeczeństwo =państwo H
Społeczeństwo =państwo H
Subiektywistyczne - człowiek i jego koncepcje
Obiektywistyczne - coś poza człowiekiem
Historyczne - konkretny moment pojawienia się państwa
Ahistoryczne - zawsze kiedy istnieje społeczeństwo istnieje też państwo, oba elementy są tożsame.
Koncepcja genezy państwa:- państwo powstało jako efekt umowy społecznej-> John Locke i J.J. Rousseau- porozumienie jednostek ze sobą i z władcą- państwo powstało na bazie podboju-> Sparta, państwo anglo-normandzkie, Ruś Kijowska (Normanowie)- koncepcje teistyczne- boskie pochodzenie władzy państwowej. Św. Augustyn-> władza pochodzi od Boga i stąd namaszczenie panującego. Tak było aż do Rewolucji Francuskiej. Przykład: Egipt, Francja- koncepcja marksistowska-> państwo jest efektem podziału społecznego na klasy: panująca chciała umocnić swoje wpływy dlatego potrzebowała państwa- koncepcja suwerenności narodów- koncepcja powstała po Rewolucji Francuskiej mówiąca, że lud jest suwerenem.
03. Atrybuty władzy politycznej
■ Zakres władzy - Stopień, w jakim władza ograniczona jest do pewnego obszaru
■ Zasięg władzy - Liczebność i charakter podwładnych w stosunku do tych, których ta relacja nie obejmuje
■ Obszar i siła (skuteczność) - E. Lehman: stosunek władzy między 2 osobami to mikrowładza. Makrowładza nie jest jednak jej prostym zwielokrotnieniem, ale ma własne cechy
04. Błędne (potoczne) znaczenia terminu teoria
1. „Teoretycznie masz rację, ale….” - W znaczeniu, że przedmówca nie ma racji. Teoria nie jest sprzeczna z prawdą
2. „Teoretycznie masz rację, ale praktycznie…” Teoria nie jest przeciwieństwem praktyki.
3. Poglądy, koncepcja, przekonanie to nie to samo co teoria.

(…)

….
Solidarystyczna - twórcą był Émile Durkheim: państwo powstało jako forma solidarnego dzielenia się obowiązkami.
Psychologistyczna - twórcą był Leon Petrażycki: państwo to najlepsza forma zaspokajania potrzeb psychicznych - bezpieczeństwa, afiliacji, dominacji.
Marksistowska (bazy i nadbudowy) - państwo jest formacją, która istnieje wyłącznie w społeczeństwach klasowych; powstaje, by bronić klas panujących przed klasami podporządkowanymi, wyzyskiwanymi, stać na straży nierówności społecznych i chronić stan posiadania klas dominujących; autorami tej koncepcji są Karol Marks i Fryderyk Engels.
Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej - według tej koncepcji państwo istnieje w świadomości człowieka i ma za zadanie służyć poprawie jakości bytu obywateli.
Funkcjonalna - dominuje we współczesnej socjologii, głosi…
… państwa
Forma państwa to całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez rządzących. Składają  się na nią cztery elementy: forma rządów, charakter głowy państwa, ustrój terytorialnyoraz reżim polityczny.
Arystoteles dokonał podziału państw ze względu na ich formę na: monarchie i tyranie (rządy jednoosobowe),  arystokracje i oligarchie (rządy kolegialne) oraz politee i demokracje (rządy ludu).
Formy…
… rolę „pośredników” - zatem także organizacji pozarządowych. W takiej formie funkcjonowania życia publicznego niektóre na nowo będą musiały szukać dla siebie miejsca.
Przedstawiciele J. Habermas i J. Elster
24. Model systemu politycznego Davida Eastona
Wg Eastona system polityczny jest strukturą złożoną obejmującą trzy elementy: - wspólnotę polityczną - reżim polityczny - instytucje polityczne.
Ujęcia…
… problemami.
39.Spór o funkcję państwa współczesnego(stanowiska, argumenty)
??
40. Starożytna klasyfikacja form ustrojów Klasyfikacja ustrojów wg Platona:
-Timokracja (rządy odważnych)
-Oligarchia (rządy bogatych)
-Demokracja (rządy intelektualnego ludu)
-Tyrania (ustrój strachu)
Dobre ustroje państw wg Arystotelesa:
-monarchia
-arystokracja
-politeja (najlepszy)
Złe ustroje państw wg Arystotelesa:
-tyrania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz