Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Gospodarka światowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2576
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Gospodarka światowa - strona 1

Fragment notatki:

Wykład odbywał się na UŚ (Uniwersytecie Śląskim) w Katowicach. Z notatki możemy dowiedzieć się więcej o takich termiach, jak: gospodarka światowa, teorie wymiany międzynarodowej, teoremat H-O, podział międzynarodowego przepływu gospodarczego.

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 1)z punktu widzenia gospodarki jako całości
Przepływ towarów i usług, technologii oraz kapitału między różnymi krajami lub grupami krajów
2) z punktu widzenia określonego kraju/grupy krajów
Zagraniczne stosunki gospodarcze danego kraju to ogół powiązań gospodarczych danego kraju/grup krajów z zagranicą np. handel Polski z Rosją lub z pozostałymi krajami UE
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) a stosunki gospodarcze (SG):
Podmiotami są suwerenne państwa tworzące bariery dla międzynarodowych obrotów krajowych
Bariery w przepływie towarów i czynników produkcji między krajami są na ogół wyższe niż w obrębie terytorium kraju (prawa migracyjne, środki polityki handlowej, ograniczenia dewizowe, normy fitosanitarne)
Między krajami występują również różnice niewynikające z ingerencji państw w wymianę: języki, różnice kulturowe, religijne, gusta
Gospodarka światowa- to zbiorowośc podmiotów i instytucji, które funkcjonują na poziomie krajowym lub międzynarodowym, zajmują się pośrednio lub bezpośrednio działalnością gospodarczą i powiązane są ze sobą w całościowy system siecią międzynarodowych stosunków gospodarczych 2elementy główne gospodarki światowej:
SKŁAD- ogół elementów (podmiotów) gospodarki światowej
STRUKTURA- ogół połączeń między tymi elementami (podmiotami) gospodarki światowej stanowiących jej strukturę (gosp.światowej)
Podmioty gospodarki światowej
Przedsiębiorstwa krajowe (narodowe)
Przedsiębiorstwa międzynarodowe (korporacje) Państwa
Międzynarodowe (regionalne) ugrupowania integracyjne
Międzynarodowe organizacje gospodarcze
Ad. 1
Nie każde przedsiębiorstwo krajowe jest podmiotem gospodarki światowej
Podmiotem gospodarki światowej jest tylko takie przedsiębiorstwo, które prowadzi bezpośrednio lub pośrednio wymianę z zagranicą
Ten, który kupuje produkty importowane- nie jest! (działa na rynku lokalnym)
ten, który importuje- tak, jest! (działa bez pośredników)
Etapy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:
umiędzynarodowienie w sferze wymiany
Pełne wejście dotychczasowego krajowego przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy np. otworzenie fili zagranicznej
Eksport pośredni- eksport za pomocą pośredników (np. firma LPP chce wejść na nowy rynek, szuka podobnego producenta/dystrybutora, podobny dystrybutor nawiązuje z nim kontrakt i zajmuje się dystrybucją (oddaje np. pośrednikowi w komis swoje produkty)
Eksport bezpośredni- bez pośredników
Globalizacja - firma nie bada gustów, upodobań, narzuca swój sposób myślenia, nie dost.się do rynków np. Mc'Donalds, coca-cola  1produkt na całym świecie


(…)

… nie tylko w ramach tego ugrupowania, ale wzrasta udział handlu tego ugrupowania w handlu światowym
Specjalizacja produkcji i wymiany oraz wzrost konkurencji powoduje spadek cen towarów a w efekcie wzrost siły nabywczej konsumentów i wzrost poziomu życia
Formy ugrupowań integracyjnych
Strefy wolnego handlu Unia celna
Unia gosp.
Unia walutowa
Wspólny rynek
Reguła pochodzenia towarów (obrona ugrupowania)- certyfikat…
… wolnego handlu (1960r.)- początkowo 7krajów, obecnie 4: Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria
Ameryka Północna
NAFTA- Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu- porozumienie weszło w życie 1.01.1994r. Należą do niej: Kanada, USA, Meksyk. Integracja nierównych partnerów: bogatej Kanady i biednego Meksyku
Mercosur- wspólny rynek Ameryki Południowej (Argentyna, Urugwaj, Paragwaj)
Ameryka Łacińska
AMC…
…- stowarzyszenie narodów Azji Południowo-Wschodniej. Założone zostało w 1967r.. Należy do niego 10 krajów Azji pd-wsch, m.in.: Singapur, Tajwan, Wietnam, Filipiny, Indonezja, Tajlandia. Od 1967r. normalizacja wspólnych stosunków- usuwanie wpływów mocarstw od 1992r. strefa wolnego handlu
APEC- forum współpracy gospodarczej Azji i Pacyfiku- nie jest org.międzynarodową. współpraca w ramach tego ugrupowania opiera…
…. światowej!
Umiędzynarodowienie- przejście przeds.lokalnych (krajowych) do etapu przeds.międzyn.
Korporacje te nazywa się transnarodowymi
Nie każde ugrupowanie integracyjne zaczyna od strefy wolnego handlu np. UE zaczęła od unii celnej

… są większe od PKB (majątków) niektórych krajów
Połowę spośród 100 największych jednostek ekonomicznych na świecie to KTN
Największe korporacje niefinansowane na świecie:
Vodafone
Shell Alianz Ad.3
Podział:
Największe: Rosja
Największa l.ludności: Chiny
Najwyższe PKB: USA
Najwyższe PKB per capita: Luksemburg
Największy eksporter: Niemcy
Największy importer: USA
- kraje wysoko rozwinięte o PKB per capita…
… żyjących za mniej niż 2USD dziennie (50-90% ludności)
- w krajach ubogich ulokowano 2,5% zagranicznych inwestycji bezpośrednich
- wskaźnik PKB per capita jest w krajach rozwiniętych 61razy wyższy niż w krajach ubogich
Ad.4
Znoszą cła
Znoszą inne ograniczenia w handlu np. ograniczenia ilościowe
Zalety integracji:
Po zniesieniu ceł w handlu wewnętrznym, kraje zwiększają swoją wymianę handlową. Rozpoczyna…
… określający w jakim % dany towar został wytworzony/przetworzony w jednym z krajów członkowskich ugrupowania.
Efekt przesunięcia- zakłóca konkurencję międzynarodową ponieważ z handlu międzyn.zostaje wyparty kraj z zewnątrz
Ad.UGRUPOWANIA
Europa EOG- Europejski Obszar Gospodarczy- powstał 1.01.1994r., obecnie obejmuje 27 państw członkowskich UE + 3kraje EFTA : Lichtenstein, Islandia, Norwegia
EFTA: - strefa…

Org. kulturalna ONZ, UNESCO
Org. zdrowia WTO
WTO- światowa organizacja handlu- reguluje zasady przepływów handlowych między państwami zrzeszonymi w WTO. Od 1995r. WTO reguluje też zasady dot.przepływu własności intelektualnej oraz przepływu usług
Ugrupowania integracyjne- określają wzajemne zasady przepływu handlu, kapitału, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, siły roboczej, własności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz