Wykład - Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej - strona 1 Wykład - Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej - strona 2 Wykład - Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
Wykład 11
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej.
Procesy te zachodzą wówczas, jeżeli sąsiadujące kraje mają:
zbliżoną strukturę gospodarczą
podobny poziom i tempo rozwoju gospodarczego
W trakcie badań dowiedziono, że kraje najwyżej rozwinięte mogą liczyć na zbyt wysoko przetworzonych towarów przemysłowych, głownie na ich rynkach, bo w krajach rozwijających się gdzie występuje niski dochód narodowy i duże zadłużenie zewnętrzne, zapotrzebowanie na dobra przemysłowe ogranicza się do tańszych maszyn. Z tego powodu procesy integracyjne w krajach rozwijających się przebiegają wolniej i napotykają na duże trudności. Fiaskiem skończyły się także procesy integracyjne w ramach RWPG.
Istota międzynarodowej integracji gospodarczej.
Integracja gospodarcza jest to proces gospodarczego scalania, który może dokonać się też w obrębie danego kraju i dotyczyć może jednej gałęzi gospodarki lub też może przebiegać w różnych regionach państwa, ale proces ten może odbywać się też w skali międzynarodowej i może obejmować kilka państw. Dlatego międzynarodowa integracja gospodarcza polega na wewnętrznym dostosowaniu struktur gospodarczych w poszczególnych państwach oraz spojenie ich w jedną całość tak, aby powstał jednolity organizm gospodarczy. Aby tak postawiony proces integracji został osiągnięty muszą być spełnione warunki:
struktura gospodarcza powinna być komplementarna. W strukturze tej ważny jest poziom rozwoju gospodarczego oraz udział przemysłu w tworzonym PKB i jeżeli ten udział jest większy to proces integracji jest szybszy i bardziej dynamiczny
osiągnięcie niezbędnych warunków technicznych, tak aby możliwe było przemieszczenie między państwami zwiększonej masy towarowej przy istnieniu sieci komunikacyjnej
prowadzenie polityki prointegracyjnej o charakterze ekonomicznym przez państwa. W krajach integrujących się powinna ona zmierzać do zniesienia barier i ograniczeń w zakresie wymiany międzynarodowej.
Metody międzynarodowej integracji.
Do jednej z najbardziej znanych metod integracji należy metoda funkcjonalna. Jej zwolennicy uważają, że funkcje instytucji integracyjnych powinny ograniczać się do:
likwidacji barier w zakresie obrotów międzynarodowych
likwidacji ograniczeń, które utrudniają przepływ towarów i czynników produkcji
Pozostałe elementy integracji powinny zostać ukształtowane przez swobodną grę sił popytu i podaży na rynku międzynarodowym. Tak ujęta integracja funkcjonalna ma zapobiec wydzieleniu się z gospodarki światowej gospodarek krajów integrujących się i ma na celu nie dopuścić do dezintegracji rynku światowego.


(…)

…, które mają odpowiednie struktury organizacyjne. Do najważniejszych ugrupowań integracyjnych zaliczamy:
Unię Europejską
EFTA ( Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu )
LAFTA NAFTA ( Północno Amerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu )
W praktyce zdarza się i tak, że ugrupowania integracyjne mają charakter nieformalny i tworzą je kraje, które współpracują ze sobą gospodarczo, a między nimi zachodzą związki gospodarcze, co miało miejsce np.: w przypadku współpracy gospodarczej USA i Kanady, aż do powstania NAFTY.
Integracja ekonomiczna w Europie w latach 90.
Do typowych ugrupowań integracyjnych lat 90 należy EFTA. Organizacja ta została powołana do życia na podstawie porozumienia ze Sztokholmu z dnia 1. I. 1976 roku i przystąpiły do niej: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz