Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 20

Słuch fonemowy i słuch fonetyczny-notatki z wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Polewczyk
 • Logopedia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 4865

Krótka notatka (1 strona w formacie doc) z logopedii (wykład prowadzi dr Irena Polewczyk na Uniwersytecie Śląskim). W treści notatki między innymi następujące zagadnienia: co to jest słuch fonemowy, co to jest słuch fonetyczny, słuch mowny, Słuch fonematyczny według I. Styczek i inne. Słuch fonemow...

BPZ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Piotr Łaszczyca
 • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 917
Wyświetleń: 5166

Temat wykładu brzmiał: Podstawy dobrego zachowania. Materiał składa się z 148 stron, zapisanych w formacie pdf. Cały materiał został przygotowany przez prowadzącego i ma charakter prezentacji. Główne punkty opisane w tym materiale są następujące: cechy wyróżniające istoty żywe, homeostaza, zasady z...

Biologiczne Podstawy Zachowania - układ nerwowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Andrzej Kędziorski
 • Biologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 602
Wyświetleń: 5327

Głównymi zagadnieniami opisanymi w notatce są: zadania układu nerwowego, mózgowie, nerwy, autonomiczny układ nerwowy. W notatce pojawia się również artykuł lekarza medycyny Ryszarda Feldmana, ordynatora III Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Praskim p. w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, ...

Emocje i Motywacja - wykład 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2002

kiedy zostajemy zrzuceni ze schodów), tłumaczy: - dlaczego zachowanie zostało wzbudzone (przyczyna) - co dało energię (aktywacja) Motywacja jest kierunkowa, prowadzi do jakiegoś celu: co ten cel wyznacza? co podtrzymuje działalność? co sprawia, że się kończy? Motywacja jest procesem, mówimy o proce...

Twórczy rozwój uczniów-referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Barbara Majkut-Czarnota
 • Metodyka edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2674

Krótki referat na temat "twórczy rozwój uczniów" przygotowany na przedmiot metodyka edukacji plastycznej w kształceniu zintegrowanym, który prowadzi dr Barbara Majkut-Czarnota. W referacie pojawiają się następujące treści: potrzeba samorealizacji wg Masłowa, rozwój twórczy wg R.Glotona, E...

Filozofia - ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1722

Ćwiczenia dotyczyły świętego Augustyna. Zagadnienia jakie zostały opisane w notatce są następujące: historia świętego Augustyna, stworzenie z niczego, rozważania świętego Augustyna na temat Boga Augustyn Różnice w mentalności Wschodu i Zachodu, zetknięcie się tych dwu światów religia rozprzestrzen...

Etyka - referat 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2191

Temat referatu brzmi: Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy. Referat składa się z 2 stron zapisanych w formacie docx i zawiera opis następujących zagadnień: częste błędy w relacji psycholog - klient, etapy procesu decyzyjnego (zawarcie kontraktu, przeprowadzenie diagnozy, zakończenie dia...

Psychologia sądowa - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2310

Tematem tych ćwiczeń było: Opiniodawstwo sądowe w sprawach nieletnich, metodologia badań. Notatka składa się z 2 stron. Krótko opisane na nich jest organizacja całego badania: analiza dokumentów, badanie psychologiczne z rodzicami nieletnimi, badanie psychologiczne z nieletnim (kategoria rozwojowa ...

Psychologia sądowa - ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3717

Tematem tych ćwiczeń było: Metodologia badań w opiniodawstwie nieletnich, diagnoza nieletniego. Notatka składa się z 2 stron. Krótko opisane na nich są następujące zagadnienia: obszary diagnozy nieletniego, diagnoza osobowości, diagnoza potencjału intelektualnego, diagnoza czynnika mózgowego, przy...

Psychologia chorego somatycznie -ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Anita Gałuszka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1743

Temat ćwiczeń brzmiał: Transplantacje. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: rodzaje przeszczepów, najczęściej przeszczepiane tkanki i organy, warunki powodzenia przeszczepu, negatywne postawy pacjentów, pomoc psychologiczna Transplantacje. Transplantacja - przeszczepienie narządu w c...