Etyka - referat 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka - referat 1 - strona 1

Fragment notatki:

Temat referatu brzmi: Podstawowe zasady etycznego prowadzenia diagnozy. Referat składa się z 2 stron zapisanych w formacie docx i zawiera opis następujących zagadnień: częste błędy w relacji psycholog - klient, etapy procesu decyzyjnego (zawarcie kontraktu, przeprowadzenie diagnozy, zakończenie diagnozy)

PODSTAWOWE ZASADY ETYCZNEGO PROWADZENIA DIAGNOZY
Pierwszy podrozdział poświęcony jest cechom relacji psycholog - klient. Trzeba pamiętać, że w większości przypadków badanie psychologiczne oraz jego wynik są bardzo istotne zarówno dla klienta, jak i dla jego przyszłości. Trzeba ustrzegać się kilku błędów, które są oczywiste, a jednak występują stosunkowo często. Po pierwsze psycholog często jeszcze przed kontaktem z osobą badaną ma już wstępne oczekiwania wobec umiejętności oraz samego badanego. Takie wstępne założenie o podłożu pozytywnym nazywamy efektem Galatei, natomiast założenie o podłożu negatywnym - efektem Golema. Z góry założone oczekiwania mogą w rażący sposób zniekształcać cały proces diagnostyczny oraz rzutować na interpretację wyników.
Kolejną sprawą są obiektywne informacje, które psycholog posiada na temat osoby badanej. Informacje te, mające źródło np. w aktach sadowych, mogą kształtować nastawienie psychologa do badanego. Należy więc mieć kontrolę nad relacją między informacjami, które posiadamy, a naszym nastawieniem. Trzecim źródłem oczekiwań, które może posiadać psycholog, są jego subiektywne przekonania na temat zachowań konkretnych grup społecznych, wyglądu czy sposobu wysławiania się. Psycholog powinien więc liczyć się z tym, iż diagnoza powinna obejmować tylko te dane, które zebrane są w badaniu oraz dane obiektywne. Negatywne konsekwencje wynikają również z diagnozowania osób, z którymi psycholog posiada bliższe relacje. Diagnoza osoby, którą znamy, może być nierzetelna i nieobiektywna, gdyż występuje duże prawdopodobieństwo wykorzystania informacji pochodzących z innych źródeł, niż tylko badanie. Dodatkowo sam fakt przeprowadzenia badania na znajomym zmienia całkowicie relacje, które były między dwoma osobami do czasu diagnozy.
Kolejna część rozdziału obejmuje etapy procesu decyzyjnego. Każde działanie psychologa powinno składać się z trzech etapów, którymi są:
Zawarcie kontaktu
Przeprowadzenie diagnozy
Zakończenie diagnozy poprzez udzielenie informacji zwrotnych oraz opracowanie opinii
Kontrakt diagnostyczny polega na ustaleniu zasad współpracy z badanym oraz wyjaśnienie podstawowych cech. Zawarcie kontraktu pozwala klientowi zrozumieć wszystko to, co będzie działo się podczas badania i jakie będą skutki. Przede wszystkim należy wyjaśnić jakie znaczenie ma diagnoza oraz komu zostaną przekazane wyniki. Przekazanie tych informacji badanemu powoduje rozwianie wątpliwości badanego oraz zmniejszenie lęku i poczucia zagrożenia, które mogą występować z powodu niezrozumienia istoty diagnozy. Zawierając kontrakt musimy omówić takie sprawy, jak JAKI JEST CEL DZIAŁANIA PSYCHOLOGA?
JAKI JEST ZAKRES INTERWENCJI?
CZEGO OCZEKUJE KLIENT?


(…)

…. Powinno być ono przeprowadzone w miejscu, które będzie dla klienta komfortowe i będzie spełniało optymalne warunki. Stworzenie takich warunków do badania jest poszanowaniem godności badanego. Kontrowersyjne są sytuacje, kiedy w czasie badania psychologicznego pojawiają się sytuacje wzmacniające stres badania. Najczęściej zdarzają się one np. podczas rozmów kwalifikacyjnych. Proces diagnostyczny powinien zakończyć…
… jest ustalenie poufności relacji. Rodzice mają prawo znać wyniki badań oraz opinię, natomiast psycholog nie ma prawa informować ich o treści rozmów z dzieckiem, chyba że będzie to konieczne ze względu na zdrowie lub życie dziecka. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz