Strelau dział12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strelau dział12 - strona 1 Strelau dział12 - strona 2 Strelau dział12 - strona 3

Fragment notatki:

Jasiecka, prof.UJ, dr J.Kucharski . Notatka składa się z 3 stron.
Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa 1. Etyczne aspekty praktyki psychologicznej → zawód zaufania społecznego
→ naczelną wartością jest dobro drugiego człowieka - podkreślane przez PTP, APA, BPS, CPA ; poszanowanie godności, podmiotowości, autonomii, prawa do intymności i poufności, prawa do samostanowienia i kierowania własnym systemem wartości
→ każda relacja z klientem (i diagnoza i udzielanie pomocy)składa się z 3 części
- ustalenia umowy z celem i zakresem usług
- właściwego procesu diagnostycznego/pomocy
- zakończenia diagnozy/terapii
1.1 Problemy etyczne diagnostyki psychologicznej → najważniejszy moment dla relacji i zasad etycznych jest pierwszy kontakt i KONTRAKT !
→ niezależnie od wieku i sytuacji klienta musza być ustalone CEL i ZAKRES działań, OCZEKIWANE SKUTKI , CZAS TRWANIA POMOCY , KOSZTY 1.1.1 Zasady ustalania kontraktu w diagnozie psychologicznej
→ należy określić cel badania i jego ewentualne konsekwencje
→ uzyskanie zgody na badanie (wcześniej informacje o metodach i przebiegu przekazane w zrozumiały sposób)
→ gdy klientem jest instytucja też trzeba uzyskać zgodę z wyjątkiem dwóch sytuacji
- gdy przepisy obligują osobę do wykonania badania - gdy zgoda jest jednoznacznie założona w postępowaniu danej instytucji - człowiek podejmując pracę tam wiedział, że będzie badany
-* Brzeziński - gdy stałym elementem organizacji edukacji są badania psychologiczne
→ nawet w przypadku instytucji kodeks etyczny i tak obowiązuje wobec osoby, trzeba więc zawrzeć kontrakt z klientem - instytucją i uzyskać zgodę na badanie od podmiotu diagnozy
1.1.2 Przebieg procesu diagnostycznego
→ 2 problemy: wykraczanie poza granice badania i dobór metod
→ narzędzia diagnostyczne muszą spełniać wymogi rzetelności, trafności, normalizacji i standaryzacji
→ efekt Rosenthala - psycholog nieświadomie przekazuje badanemu swoje oczekiwania (mimiką, gestami)
1.1.3 Zakończenie procesu diagnostycznego
→ sformułowanie diagnozy
→ przygotowanie informacji dla instytucji i dla osoby badanej (z uwzględnieniem jej poziomu intelektualnego, informacje o tym, co zostanie przekazane osobom trzecim)
→ instytucji należy przekazać informacje bez etykietujących sformułowań i konkretnych wyników testowych - tylko zwięzła i adekwatna diagnoza
→ najpoważniejsze przekroczenie zasad w tym przypadku to wnioskowanie poza faktami! Np. o inteligencji bez przeprowadzenia testu, o relacji w małżeństwie po rozmowie tylko z jednym małżonkiem


(…)

… ponosi psycholog niezależnie od tego kto napisał reklamę
→ stałe dokształcanie
→ burnout syndrome, syndrom wypalenia zawodowego - aby uniknąć: samoobserwacja, grupa odniesienia, superwizja, doskonalenie zawodowe
2. Etyczne aspekty nauczania i popularyzacji psychologii
2.1 Nauczanie psychologii
5 motywów podejmowania studiów psychologicznych!
→ poznawczy - zyskanie wiedzy
→ pragmatyczny - zdobycie zawodu
→ pragmatyczny pośredni - zdobycie umiejętności przydatnych w innym zawodzie
→ osobisty - poznanie siebie i swoich problemów
→ społeczny - uleganie presji
2.1.1 Nasycenie treści nauczania problematyką etyczna
→ konieczność uświadamiania istnienia problemów etycznych - nie tylko na zajęciach z etyki
2.1.2 Prace wykonywane podczas zajęć
→ psycholog - nauczyciel musi przewidzieć naruszenie zasad etycznych…

→ niedopuszczalność prywatnych, intymnych, seksualnych kontaktów ani z aktualnymi ani byłymi klientami; leczenia kogoś, z kim kiedyś łączyły nas relacje
1.2.2 Przebieg procesu pomagania
→ (1) zasada podmiotowości klienta - relacja asymetryczna,
→ (2) zasada poszanowania prywatności
→ (3) zasada zwiększania zakresu samodzielności klienta
→ (4) zasada zachowania tajemnicy zawodowej
→ proces terapeutyczny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz