Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 21

Psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży - laboratoria 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Aleksandra Wieteska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2065

Tematem notatki jest żałoba. Z notatki można dowiedzieć się jakie potrzeby posiadają dzieci podczas żałoby. W notatce opisane są te potrzeby, spośród wszystkich tych potrzeb można wyróżnić: uświadomienie sobie rzeczywistości śmierci, doświadczenie bólu i straty, przetworzenie relacji ze zmarłą osob...

Psychologia sądowa - laboratoria 1 i 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1827

Opisane są tu takie pojęcia jak: demoralizacja, niedostosowanie społeczne, asocjalność, zadania rozwojowe, koncepcja Havighursta PSYCHOLOGIA SĄDOWA L4 5.04.2011 Na następ. zajęcia: I tom „Resocjalizacja” -> 8 zadań rozwojowych Havighurst...

Epilepsja - referat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jadwiga Kamińska-Reyman
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5376

Tematem tego referatu jest epilepsja. W referacie tym można znaleźć opis takich zagadnień jak: pojęcie padaczki, przyczyny epilepsji, rodzaje epilepsji, napady pierwotne ougólnione, napady częściowe, zespoły padaczkowe wieku dziecięcego, problemy dzieci z padaczką, problemy rodziców dzieci z padacz...

Referat - niepełnosprawność umysłowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Jadwiga Kamińska-Reyman
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4207

Tematem referatu jest niepełnosprawność umysłowa. W referacie tym znajdują się następujące zagadnienia: klasyfikacja upośledzeń, upośledzenie wg Grzegorzewskiej, stopnie niepełnosprawności. Referat zawiera również informacje o klasyfikacji przyczyn upośledzenia umysłowego (Grossman i AAMR) oraz o p...

Bezpieczeństwo Wewnętrzne w UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Ryszard Lelito
 • Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 7756

Zostały tutaj także opisane kwestie polityki bezpieczeństwa, cele strategii Rzeczypospolitej Polskiej, terroryzm, wyzwania globalizacji. W podsumowaniu znajdziemy opis działań podejmowanych przez Unię Europejską, osiągnięcia frakcji EPL-ED. 5. Kompetencje UE w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego....

Europejski nakaz aresztowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Adam Buczek
 • Kryminalistyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3745

Znajdziemy tutaj krótkie streszczenie historii, opis instytucji oraz ich funkcjonowanie. Rozwinięte zostały tematy zastosowania ENA oraz działanie europejskiego nakazu aresztowania w prawie polskim. Porównano także list gończy oraz europejski ...

ADHD - problem badawczy, zmienne-notatki własne z seminarium

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Marcin Musioł
 • Seminarium
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5803

1-stronicowa notatka w formacie doc. Notatka zawiera opracowanie problemu badawczego - pytania ogólne, zmienne, pytania szczegółowe. Ogólnie problematyka dotyczy kwestii ADHD. Problem badawczy Pytanie ogólne: Czy i jakie działania dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela wpływają na zachowanie dzieck...

Etyka w kontekście nauk filozoficznych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

3.03.2011 Etyka w kontekście nauk filozoficznych. Ogólna nauka o wszystkim co istnieje - byt, ogólna nauka o bycie, metafizyka, ontologia Byty materialne i nie materialne. Byty fizyczne (więcej niematerialnych) i nie fizyczne. Byty realne i idealne. Ogólna nauka o poznaniu - epistemologia Ogólna n...

Rozwój zrównoważony (deklaracje, Morze Bałtyckie)

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Beniamin Więzik
 • Rozwój zrównoważony
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2268

Prof. Beniamin Więzik bwiezik@interia.pl Egzamin na koniec, kto ładnie zda to będzie certyfikat. Na egzaminie będzie 10 pytań, trzeba wybrać 5 i na nie odpowiedzieć. W Połowie semestru poda zestaw 40 pytań egzaminacyjnych.   Program zrównoważonego rozwoju regionu Bałtyckiego powstal w Uniwersyteci...

Fizjologia sportu cz.1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klimekrof
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3185

pdf zajmuje 13 stron i zawiera materiał z zakresu fizjologii sportu. Jest to część przedmiotu fizjologia człowieka, który wykładają dr. Tomasz Pałka oraz prof. dr hab. Andrzej Klimekrof na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Notatka zawiera zagadnienia takie jak: reakcje fizjologiczne zach...