Teoria form dziennikarskich - wyklady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria form dziennikarskich - wyklady - strona 1 Teoria form dziennikarskich - wyklady - strona 2 Teoria form dziennikarskich - wyklady - strona 3

Fragment notatki:
...Występują 4 zasady stosowania języka:
1. Zasada ilości – tekst informacyjny nie może być dłuższy niż jest to wymagane.
2. Zasada jakości – tekst ma pokazywać prawdę
3. Zasada odniesienia – pisanie na temat
4. Zasada sposobu – pisanie zrozumiałe, jednoznaczne i w sposób uporządkowany

Podział na akapity jest podziałem logicznym. To, co jest najważniejsze znajduje się na początku.
Występują 3 rodzaje akapitów:
1. Wstępny – zadania: przedstawienie tezy, zapoznanie się z tematem, zachęta do czytania, sygnalizacja charakteru tekstu (komiczny, dydaktyczny etc.)
2. Tranzytywny – przejście z jednego tematu do drugiego. Przypomnienie ze wstępu i co dalej.
3. Końcowy – podsumowuje treść, zamyka całość informacji, powtórzenie tezy, przypomnienie, streszczenie, o czym była praca, wnioski, puenta, apel do odbiorcy.

WYKŁAD, 06.10.2011
KISS – styl oparty na skrótach, szkicach
Co kształtuje naszą rzeczywistość to kultura amatora.
Pod uwagę bierze się:
1. Treść
2. Cel przekazu
3. Krąg odbiorców
4. Typ środków przekazów....


...Objaśnienie – artykuł informacyjny – rozbudowana, uszczegółowiona wiadomość, dającą szeroki przegląd materiału. Przedmiotem objaśnienia jest fakt o dużym znaczeniu. Omawia sprawy dyskusyjne i problematyczne 2- 3 str.
fail divers – gat. info. o sensacyjnych, niezwykłych wydarz. Niewspółmierność przyczyny i skutku, niezwykłość osoby uczestniczącej w wydarzeniach. Antyteza!
Depesza – nazwa nieprecyzyjna, info. prasowa, radiowa, TV, przekazywana w zwięzłej formie za pomocą różnych śr. telekom. Zawiera ważne info. polit. , zdarzenia miedzy narod., komentuje wydarzenia z ostatniej chwili. Zwięzłość i komunikatywność. Pod wzgl. autorskim pochodzenie...

Wykład I:
Język prasy dostosowuje się do języka i poziomu czytelników. Język gazet codziennych j.:
prosty
komunikatywny
przezroczysty
bez emocji
Rola dziennikarza w historii. Tak jak mówi dziennikarz, tak mówi społeczeństwo.
Pokolenie sms'ów:
nadużywanie dużych liter Ja Ty My Ci
nie używanie znaków diakrytycznych
pisanie, mówienie dla grypy sytuacyjnej - język bliskości
Daniel Defoe kiedy stworzył swoje czasopismo, to napisał, ze idealnym językiem j. język komunikatywny. Od tego czasu datujemy dziennikarstwo.
język:
jasny
prosty
zrozumiały
standardowy
Style books - instrukcje obsługi pisma, jak ma być traktowany, materiał i czytelnik, jakie gatunki, jakie emocje i kiedy.
3 min. 30 min. 3 godz.
Oddzielenie info. od komentarza.
genologia - genos. - ród, pochodzenie, logos - słowo, nauka; dział poetyki obejmujący badania hist. nad rodzajami, gatunkami, naukami, zajmuje się strukturą gatunków, ich opisem hist., i typologią form. Bada zasady przekształceń, proc. odbioru tekstu.
styl - to sposób wyrażania myśli w mowie i piśmie, lub całokształt cech językowych charakteryzujący sposób mówienia i myślenia indywidualnego czł.; teksty reprezentujące dany typ funkcji społ. lub teksty reprezentujące ten sam kierunek artystyczny.
Na każdy styl wpływa polit., estetyka, funkcja, osobnicze i środowiskowe cechy nadawcy. Cała działalność piśmiennicza czł. odbywa się w oparciu o gatunki. J.T. zawsze czymś zdeterminowanym: treść, kt. chce się przekazać, cel, przewidywany krąg odbiorców, typ śr. przekazu.
gatunek - wg encyklopedii wiedzy o prasie - gat. dziennikarskie, to zindywidualizowane, podst. struktury, pełniące określone zad. w pros. mas. kom. Składają się z elementów formy, tworzywa i treści. Występują w sposób powtarzalny, w konkretnych publikacjach prasowych, TV

(…)

…., obiektywne i szybkie przekazywanie wiadomości, faktograficzne jądro
techniki - mikrofon, dyktafon, magnetofon; cel - operatywne, dźwiękowe oddanie faktu. ważna j. szybkość i wykorzystanie tech. możliwości
wyobrażenie o odbiorcy - masa słuchaczy zainteresowanych rzeczywistością
Z tego wyłaniaj się:
info. tradycyjna - pisana i odczytywana przez spiker lub lektora, operuje toposem. Cechy: aktualność, ważność…
… kształtuje sądy. Recenzje prywatne:
Garderobiane
Kibiców
Publiczności odciętej
Ćwiczenia
Reportaż
Reporter powinien ustalić relacje między aktorem a narratorem. Ustalić czy narrator będzie umieszczony w opisywanym świecie wydarzeń. Narracja jedno- lub wielopłaszczyznowa. Wszechwiedzący narrator czy każdy z bohaterów pełni funkcję narratora. Narrator ocenia poprzez sposób wypowiedzi, składnię. Wykład…
…, nieprzestrzeganie zasad ortograficznych  przez Internet
Nielinearny, epizodyczny, fragmentaryczny, nietrwały - taki jest zapis w Internecie
Gatunki w Internecie jako hipertekst - alinearny, nietrwały, mobilny, otwarty, asymetryczny
Hipertekst - system nawigacji między fragmentami tekstu, w którym wyróżnione słowa prowadzą do dalszych informacji
3 typy komunikowania w Internecie:
Konwersacyjny - formy podawcze: dialog
Emailowy - dialog, monolog, listy reklamowe
Hipertekst - monolog np. strona www, witryna www
Gatunki paratekstowe:
Metatekst - tekst o tekście
Paratekst - tekst towarzyszący. Gatunki paratekstowe zostają zawsze w korelacji z innymi wypowiedziami.
Cechy paratekstu:
Autorstwo - autor paratekstu jest różny od autora korpusu. Autorem paratekstu jest np. redaktor lub wydawca
Pretacjalność - paratekst…
… przez wszystkowiedzącego narratora. Poda on czas nadawania, zachęci do słuchania. Można to rozszerzyć, dodać fragment tekstu zapowiadanej audycji, rekomendować np. nazwiskiem autora, slogan promujący stacje. Zapowiedź prezentera - anonsowanie programów, zapowiedź na żywo
Zapowiedź autorska - są nagrywane wcześniej, zaproszenie dla słuchaczy
Zapowiedź mozaikowa - pytanie prezentera, zwrot do słuchaczy, zapowiedź autorska…
… obserwatora
społecznie sprawdzalny
II. Kryterium kompozycyjno stylistyczne:
Tworzywem są aktualne problemy, wydarzenia życia.
Składnia reportażu:
Powinna być lekka, prosta, przejrzysta, zd. krótsze, ekspresja (wykrzyknienia, zd. pytajne). J. komentująca i interpretująca. Elementarna jednostka kompozycyjną są tzw. ujęcia: kompleksy zdań połączone treścią i sensem. Wyróżnikiem j. ich funkcja.
J. Jedliński…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz