Międzynarodowe stosunki polityczne - Problem niemiecki po II wojnie światowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3199
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - Problem niemiecki po II wojnie światowej - strona 1 Międzynarodowe stosunki polityczne - Problem niemiecki po II wojnie światowej - strona 2 Międzynarodowe stosunki polityczne - Problem niemiecki po II wojnie światowej - strona 3

Fragment notatki:...W związku z dość dobrze przygotowanym opracowaniem tego tematu (w załączeniu) z grupy, ograniczyłem się do: dopisania/ wyjaśnienia kilku terminów/zjawisk/ważnych moim zdaniem zagadnień, których zabrakło w opracowaniu. Do tego zamieszczam esencję z tekstów J. Kiwerskiej i J. Sułka. Miłej nauki! Waldek

J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 (notatki dodatkowe do opracowania)
Denazyfikacja - środki podjęte po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polityczno-społecznego Niemiec, a także Austrii.

Denazyfikacja została zakończona w strefie radzieckiej 1948, w amerykańskiej 1949, w brytyjskiej i francuskiej 1950...


...Sprawa polskiej granicy:
- Polska domagała się udziału w procesie zjednoczeniowym. Polska chciała uczestniczyć na tym etapie konferencji, gdzie będzie poruszana kwestia granic. Wytworzyła się presja na Niemcy (USA) w celu uznania granic. Kohl zdecydował, że granice będą uznane, ale po zjednoczeniu. 21.06.1990, Kohl zmienia zdanie i dwa parlamenty niemieckie uchwalają jednobrzmiące deklaracje o uznaniu Odry i Nysy jako granicy ostetcznej. 17.07.1990 w obradach 2+4 w Paryżu bierze udział delegacja Polski i otrzymuje obietnicę, że traktat zjednoczeniowy będzie zawierał odesłanie do polskiej granicy. 14.02.1991 RFN podpisała z Polską układ graniczny.

17.07 – 3 runda rozmów w Paryżu. Przed nią Kohl uzyskał poparcie od Rady Europejskiej na szczycie Dublinie i na szczycie w Londynie od NATO. Dodatkowo trudna sytuacja ekonomiczna ZSRR i potrzeba kredytów, zdecydowały o uzyskaniu pozwolenia na zjednoczenie na warunkach niemieckich (pełna niezależność Niemiec)...

Problem niemiecki po II wojnie światowej; od podziału do zjednoczenia Niemiec W związku z dość dobrze przygotowanym opracowaniem tego tematu (w załączeniu) z grupy, ograniczyłem się do: dopisania/ wyjaśnienia kilku terminów/zjawisk/ważnych moim zdaniem zagadnień, których zabrakło w opracowaniu. Do tego zamieszczam esencję z tekstów J. Kiwerskiej i J. Sułka. Miłej nauki! Waldek
J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 (notatki dodatkowe do opracowania) Denazyfikacja - środki podjęte po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji hitlerowskich (nazistowskich) z życia polityczno-społecznego Niemiec, a także Austrii.
Denazyfikacja została zakończona w strefie radzieckiej 1948, w amerykańskiej 1949, w brytyjskiej i francuskiej 1950.
Demilitaryzacja to inaczej rozbrojenie faszystowskich Niemiec po zakończeniu wojny. Było to podobne do rozbrojenia Niemiec po I wojnie św. kiedy odebrano Niemcom cały nowoczesny sprzęt wojskowy i zakazano utrzymywać armii większej niż 100 tys. żołnierzy. Połączona ona była z całkowitą likwidacją przemysłu zbrojeniowego.
Dekartelizacja - zdemonopolizowanie gospodarki, rozbicie zrzeszeń przemysłowych powiązanych z nazizmem.
Demokratyzacja - proces „dochodzenia” do demokracji, przejawiające się w tym przypadku w zmianie ustroju państwa, ale i w odnowie społeczeństwa niemieckiego.
Bizonia - nazwa połączonej brytyjskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej; powstała w styczniu 1947 roku, gdy do okupacyjnej strefy amerykańskiej przyłączono strefę brytyjską i powstałemu terytorium nadano nazwę Bizonia. W lipcu 1948 roku do Bizonii została przyłączona okupacyjna strefa francuska, powstała Trizonia.
Trizonia - poszerzona strefa powstała po dołączeniu w lipcu 1948 roku francuskiej stre

(…)

… się, że Husajn dąży do odbudowy swojego potencjału militarnego, zwłaszcza w zakresie broni masowego rażenia.
Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz rząd USA zastosowały po wojnie szereg sankcji ekonomicznych, mających na celu zmuszenie Husajna do przestrzegania rezolucji ONZ, zakazujących mu rozwijania programów rozbudowy broni masowego rażenia. W trakcie trwania rządów administracji Billa Clintona USA patrolowało stale przestrzeń powietrzną Iraku, aby dopilnowywać realizacji rezolucji ONZ, zakazującej lotów wojskowych w wyznaczonych strefach, zaś w samym Iraku stale przebywali inspektorzy ONZ, którzy nadzorowali przestrzeganie rezolucji ONZ o zakazie posiadania broni masowego rażenia.
W ramach wyborczej kampanii prezydenckiej USA w 2000 r. jednym z kluczowych postulatów George'a W. Busha było pełne wprowadzenie ustawy…
… Husajna.
Pod koniec 2002 r. zaczął narastać kryzys wokół realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, które nakazywały pozbycie się przez Irak broni masowego rażenia i które zdaniem nadzorujących inspektorów ONZ nie były właściwie realizowane przez rząd Husajna. We wrześniu 2002 r. Senat i Izba Reprezentantów USA uchwaliły "Wspólną rezolucję zezwalającą na użycie sił zbrojnych USA przeciw Irakowi…
…, uaktualniana co roku)
bezpieczeństwo wewn (06.2002)
zwalczanie zjawiska prania brudnych pieniędzy (07.2002)
walka z proliferacją broni masowego rażenia (12.2002)
zwalczanie terroryzmu (02.2003)
bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (02.2003)
ochrona infrastruktury i kluczowych zasobów (02.2003)
Ziemowit Jacek Pietraś: doktrynę Busha można sprowadzić do czterech najważniejszych tez: mesjanizm, unilateralizm…
… w Kuwejcie. Nałożono również embargo na handel i wprowadzono nadzór międzynarodowy z ramienia ONZ. Ponadto zmuszono Irak do zniszczenia broni masowego rażenia i powołano na północy i południu kraju strefy wyłączone dla lotnictwa irackiego dla ochrony odpowiednio Kurdów i Szyitów.
II WOJNA W ZATOCE PERSKIEJ
Druga wojna w Zatoce Perskiej to konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 między koalicją…
…” muru berlińskiego. Wizyta Kohla w Berlinie.
28.11.1989 - Kohl przedstawia 10 punktowy „plan stopniowego przezwyciężenia podziału Niemiec i Europy”. Najważniejsze założenia: pomoc finansowa dla NRD, jej demokratyzacja i wprowadzenie wolnego rynku, następnie konfederacja państw niemieckich i końcowej fazie federacja
Chłodne przyjęcie planu wśród sojuszników zachodnich, zmusiło RFN do rozszerzenia…
… się 406 posiedzeń roboczych (od 20 XI 1945 do 1 X 1946). Wyrokiem objęto 19 głównych zbrodniarzy, spośród których 12 skazano na karę śmierci. - 1955 nawiązanie stosunków dyplomatycznych RFN/ZSRR (zgodnie z doktryną Hallsteina)
J. Kiwerska, Międzynarodowe uwarunkowania zjednoczenia Niemiec
- tylko w czerwcu i lipcu 1989 r. do RFN uciekło z NRD 20 tys. osób,
- czerwiec 1989 r., Gorbaczow w Bonn: „Mur
…:
Idealizm (liberalizm) a realizm
Idealizm - Wilson, obowiązek szerzenia demokracji i wolności na świecie, nie w kategoriach siły, lecz zgodne współdziałanie państw oparte na prawie międzynarodowym.
Realizm - Roosevelt, SM pojmowane w kategoriach siły i interesu narodowego. Teza o rywalizacji między państwami i konieczność utrzymywania równowagi sił w świecie.
Izolacjonizm a internacjonalizm
Neoizolacjonizm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz