Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 187

Realizacja prawa podmiotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

REALIZACJA PRAWA PODMIOTOWEGO I. Wykonywanie Wykonywanie prawa podmiotowego (czynienie „ze swego prawa użytku", art. 5 kc) polega na realizacji przez podmiot stanów rzeczy lub zachowań zmierzających do uzyskania lub zabezpieczenia prawnie uznanych interesów tego podmiotu, ze względu na które o...

Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 6.09.1986 r. oraz Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów zdecydowały, że w pierwszej kolejności należy poddać zmianom kodeks cywilny, a następni...

Rodzaje osób prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

RODZAJE OSÓB PRAWNYCH I. Państwowe osoby prawne kryterium wyróżnienia - majątek i struktura powiązana z państwem (por. art. 44 1 , 34 i 40 kc) Skarb Państwa to samo państwo występujące w charakterze podmiotu cywilnoprawnego (określanego też jako fiskus) domniemanie podmiotowości Skarbu Państwa wśró...

Rodzaje praw podmiotowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

RODZAJE PRAW PODMIOTOWYCH I. Uwagi wstępne rodzaje/postacie praw podmiotowych - kryterium struktury ogólnej; typy praw podmiotowych - kryterium treść; II. Prawa bezwzględne i względne kryterium - skuteczność praw pod­miotowych wobec innych podmiotów; Prawa bezwzględne skuteczne wobec wszystkich ...

Rodzaje źródeł-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Rodzaje źródeł I. Uwagi wstępne źródła prawa to fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty prawotwórcze, a ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne, wskazujące kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić (def. Z. Ziembińskiego); II. Prawo stanowione Uwagi ogólne wg Konstytucj...

Rzeczy-opracowanie - Części składowe rzeczy i przynależności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

RZECZY I. Pojęcie Cechy konstytutywne materialny charakter - wg art. 45 kc - fizykalne części przyrody, występujące w stanie pierwotnym lub przetworzonym, niezależnie od ich wartości. w wielu obcych systemach za rzeczy uważa się też dobra niematerialne. wy­odrębnienie z przyrody - niezbędna przesła...

Sposoby zawierania umów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW I. Oferta i jej przyjęcie Pojęcie oferty oferta to oświadczenie woli zawarcia umowy złożone drugiej stronie, zawierające istotne postanowienia tej umowy (art. 66 § 1) → przyjęcie oferty (=oświadczenie woli) wyraża tylko wolę przyjęcia oferty; nie są ofertami jedynie ogólne s...

Status prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Status prawa cywilnego prawo cywilne → odrębna gałąź prawa, odrębna dyscyplina naukowa i dydaktyczna; kc nie wskazuje kryteriów wyodrębnienie, poza art. 1 kc iż reguluje on „stosunki cywilnoprawne”; Metoda regulacji dla prawa cywilnego charakterystycznym kryterium wyróżnienia jest jego metoda regu...

Swoboda kształtowania treści czynności prawnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Uwagi ogólne Pojęcie treści czynności prawnej Art. 56 kc „czyn­ność prawna wywołuje nie tylko skutki prawne w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów” → 2 pojęcia: Treść czynn...

Systematyka prawa cywilnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Systematyka prawa cywilnego Uwagi ogólne prawo cywilne dzieli się na działy → w systemie kontynentalnym najbardziej rozpowszechniony jest system pandektowy (niem. XIX w.), wg którego wyróżniamy: rozbudowana część ogólna ; działy: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo rodzinne i prawo spadkowe; n...