Swoboda kształtowania treści czynności prawnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda kształtowania treści czynności prawnych-opracowanie - strona 1 Swoboda kształtowania treści czynności prawnych-opracowanie - strona 2 Swoboda kształtowania treści czynności prawnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Uwagi ogólne Pojęcie treści czynności prawnej Art. 56 kc „czyn­ność prawna wywołuje nie tylko skutki prawne w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów” → 2 pojęcia: Treść czynności prawnej - oświadczenie lub oświadczenia woli w pełni zrekonstruowane na podstawie odpowiednich reguł inter­pretacyjnych; Treść stosunku cywilnoprawnego - jest wyznaczona tylko w podstawowym zakresie przez oświadczenia woli, a uzupełniana jest przez różne wskaźniki (ustawy, zasady współżycia społecznego, ustalone zwyczaje), które pełnią funkcję normatywną, a nie interpretacyjną dla konkretnego stosunku cywilnoprawnego;
Zasada swobody kształtowania treści Swobodna kształtowania treści jest konieczna by czynności prawne spełniały funkcję instrumentu prawnego, ale zakres tej zasady może być ograniczany przez ustawy. Zasada ta oznacza, ze podmiotom przysługuje kompetencja do kształtowania treści czynności pra­wnej oraz, że przepisy prawne dotyczące tej kwestii należy interpretować na rzecz tej kompetencji → proklamowana w Konstytucji, uchwała (7) SN z 10.1.1990 r., stwierdził, że Konstytucja pro­klamuje zasadę wolności gospodarczej, a ograniczenia jej mogą wynikać jedynie z ustaw lub aktów wydanych na ich podstawie, natomiast wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć in favorem liberatis . → art. 353 1 .
Wzorzec kompetencji generalnej wzorzec kompetencji generalnej - gdy podmioty mogą nie stosować się do ustalonych w prawie typów czynności prawnych; wzorzec kompetencji szczególnej - gdy prawo uznaje za ważne tylko czynności prawne mieszczące się w ramach określonych w ustawie typów i tylko w tym zakresie zezwala na dowolne kształtowanie treści czynności prawnych;
z art. 353 1 kc wynika, że w zakresie umów zobowiązujących obowiązuje wzorzec kompetencji generalnej, ale nie dot. czynności prawnych, które są skuteczne wobec osób nieuczestniczących w dokonywaniu tych czynności, dla zapewnienia ochrony tych osób i bezpieczeństwa obrotu prawnego (uchw. SN (7) z 7.4.1993 r.) → w tych przypadkach swoboda kształtowania treści umów ograniczona jest ustawą do określonych ich typów (tzw. numerus clausus ), np.:
gdy kreują prawa podmiotowe bezwzględne - w szczególności prawa rzeczo­we; gdy tworzą spółki ;
gdy kreują prawa podmiotowe ucieleśnione w papierach wartościowych - niezależnie czy uzna się je za wytwór umowy, czy jednostronnej czyn­ności prawnej (kwestia kontrowersyjna w doktrynie);
regulują stosunki majątkowo-małżeńskie (art. 47 i n. KRO);
dotyczą spadków (art. 1047 i n. kc).

(…)

…. 3531 kc.
Zasady współżycia społecznego
zasady współżycia społecznego to uznane powszech­nie wartości i reguły moralne odnoszące się do stosunków międzyludzkich
zgodnie z art. 58 § 2 i art. 3531 kc - swoboda umów ograniczona jest również ze względu na zasady współżycia społecznego, tak ze względu na treść czynności prawnej, jak i na jej cel;
III. Skutki naruszenia
reguły ogólne:
gdy cała czynność…
…;
czasem przepisy uchylają sankcję bezwzględnej nieważności w razie sprzeczności czynności prawnej lub jej części z norma­mi bezwzględnie wiążącymi i w to miejsce wprowadzają bardziej elastyczne instrumenty prawne, pozwalające dostosować treść czynności prawnej do systemu prawa, np. tzw. postępowanie naprawcze przewidziane w odniesieniu do sp. z o.o. i S.A.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz