Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 6.09.1986 r. oraz Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów zdecydowały, że w pierwszej kolejności należy poddać zmianom kodeks cywilny, a następnie kodeks rodzinny. założenia Komisji → reforma w dwóch etapach: najpierw najpilniejsze korekty legislacyjne, w drugim etapie całość problematyki kodeksowej: Reforma Kodeksu Cywilnego (trzy największe nowelizacje) nowela z 28.07.1990 r. (weszła w życie 1.10.1990). Zmiany polegają min. na:
zniesieniu jednostek gospodarki uspołecznionej;
zlikwidowaniu podziału na własność społeczną, indywidualną i osobistą;
zniesieniu zasady jedności mienia państwowego;
odebraniu przywilejów z jakich korzystała własność państwowa;
zliberalizowaniu przepisów o obrocie, podziale i dziedziczeniu gospodarstw rolnych;
odstąpieniu od zasady nominalizmu na rzecz zasady waloryzacji zobowiązań pieniężnych; nowela z 25.10.1991 r. polegała na dążeniu do urealnienia i unowocześnienia systemu zabezpieczeń rzeczowych (poszerzenie listy praw rzeczowych, które mogą być objęte hipoteką, np. spółdzielcze prawa do lokali); nowela z 23.08.1996 r. dotyczy min.:
przetargu jako formy zawierania umów
odpowiedzialności jednostek samorządowych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych
niektórych przepisów o sprzedaży szeroka zmiana dn. 14.02.2003 r. obecnie działa KKPC przy ministrze sprawiedliwości (samodzielnie), a efektem jej prac dostosowawczych prawo do prawo UE był min. projekt KSH z 2000 r. oraz szereg ustaw nowelizujących kc oraz regulujących stosunki cywilnoprawne (min. w zakresie ochrony konsumentów);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz