Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 158

Detektor chromatografia gazowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Biofizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1421

Detektor chromatografia gazowa w chromatografie gazowym mierzy  stężenie  wypływających związków w gazie nośnym. Idealny detektor powinien być wrażliwy tylko na samo stężenie niezależnie od struktury chemicznej analizowanego związku....

Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Jolanta Blicharz
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Akty prawne regulujące strukturę przedsiębiorstwa Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz inne sprawy przewidziane w niniejszej ustawie. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa. Zatwierdzenia przez

Lateralizacja reki, oka, ucha-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

LATERALIZACJA RĘKI, OKA, UCHA. METODY BADANIA I OCENY LATERALIZACJI. LATERALIZACJA OKA: - korelacja pomiędzy okiem a ręką(1/3 badanej populacji dzieci i dorosłych, nie wykazuje dominacji prawego oka, podczas gdy ok 90 % jest praworęczna. Ręc...

Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

OMÓW DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNĄ W ZAKRESIE ROZWOJU FIZYCZNEGO. Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego: Dojrzałość fizyczna - to ogólny dobry stan zdrowia dziecka, dobra sprawność Rychowa, poprawne funkcjonowanie organów zmysłowych Rozwój fiz...

Zasada nauczania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pedagogika wczesnoszkolna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

CO TO JEST ZASADA NAUCZANIA? GŁÓWNE ZASADY KSZTAŁCENIA DZIECKA W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM. Zasady - normy postępowania dydaktycznego, których przestrzeganie umożliwia osiąganie celów kształcenia. Zasada poglądowości Zasada stopniowania trudności Zasada systematyczności Zasada świadomego i aktywnego ud...

Terminy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

TERMINY Terminy w postępowaniu administracyjnym stanowią realizację zasady szybkości postępowania i pełnią funkcję gwarancyjną. Rodzaje terminów: ze względu na sposób oznaczenia: terminy bezwzględnie oznaczone (tj. w dniach, tygodniach, miesiącach, terminy oznaczone konkretną datą), terminy względ...

Wprowadzenie do postępowania administracyjnego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

WPROWADZENIE DO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego: dwa podmioty: organ administracji publicznej i strona, stanowi realizację praw i obowiązków wynikających z materialnego prawa administracyjnego, jest konsekwencją stosunku administracyjnoprawnego...

Wyjaśnienie pojęć definiujących zakres regulacji kpa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1183

WYJAŚNIENIE POJĘĆ DEFINIUJĄCYCH ZAKRES REGULACJI K.P.A. Organ administracji publicznej (art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a.) - bardzo szerokie ujęcie, obejmuje trzy grupy podmiotów: - organy administracji rządowej, - organy jednostek samorządu terytorialnego, - organy i podmioty wykonujące funkcje zlecone a...

Wyłączenie pracownika i członka organu kolegialnego w postepowaniu-opr...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

WYŁĄCZENIE PRACOWNIKA I CZŁONKA ORGANU KOLEGIALNEGO ORAZ WYŁĄCZENIE ORGANU OD UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Opiera się na rzymskiej zasadzie nemo iudex in causa sua . wyłączenie pracownika lub członka organu kolegialnego , w tym: a) wyłączenie z mocy ustawy, b) wyłączenie w drodze postanowienia (wydane...

Charakterystyka postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa ścigan...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Charakterystyka postępowania sądowego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym (art. 485), przy czym przepisy rozdziału 52 KPK wprowadzają dodatkowe rozwiązania różniące to postępowanie od postępowa...