Uniwersytet Rzeszowski - strona 53

Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i sprzętem - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/13  Biuro Projektu: b...

Zastosownaie całek oznaczonych - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 12. Całkowanie (Zastosowania całek oznaczonych)        1. Obliczy ć  pole obszaru  D  ograniczonego  a) wykresami funkcji   3 2 , 2 +...

Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych "Wi...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Logistyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316

OPRACOWYWANIE ZAMÓWIEŃ I KONTROLA DOSTAW W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH „WIROMET” S.A. Celem opracowywania zamówień jest zapewnienie dostaw surowców i materiałów o odpowiednich własnościach, spełniających wymagania jakościowe i ilościowe ujęte w dokumentacji technicznej oraz zachowanie wymaganej jakości...

Funkcje, pochodne - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 9. Funkcje (badanie funkcji)        1. Znale źć  wszystkie ekstrema lokalne podanych funkcji  a)  ( ) 14 36 15 2 2 3 − + − = x x x x f ;  b)  ( ) 4 2 + = x x x f ;  c)  ( ) x x x f = ;  d)  ( ) x x ...

Funkcje, pochodne - zestaw zadań nr 2

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 7. Funkcje (pochodne funkcji, cz. II)    1. Obliczy ć   f f f ′ ′ ′ ′ ′ ′ , ,  podanych funkcji a)  ( ) x x x f ln = ;    b)  ( ) ( ) x x x x f cos 1 2 + + = ;    c)  ( ) x e x f cos = ;    d)  ( ) 1 2 + = x x f ;  e)  ( ) x x x f 2 3 − = ;  f)  ( ) x ...

Ciągi liczbowe - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM  3. Ci ą gi liczbowe    1. Znale źć  wzór ogólny ci ą gu na podstawie warto ś ci kilku wyrazów pocz ą tkowych  a)  ( ) ( ) ,... 5 , 1 , 3 , 7 − − = n a ;  b)  ( ) ( ) ,... 27 , 18 , 12 , 8 = n b ;  c)  ( ) ( ) ,... 0 , 1 , 0 , 1 = n c .    2. Zbada ć ,...

Całkowanie - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 12. Całkowanie (Zastosowania całek oznaczonych)        1. Obliczy ć  pole obszaru  D  ograniczonego  a) wykresami funkcji   3 2 , 2 +...

Twierdzenia o funkcjach i ich pochodnych - zestaw zadań.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zestaw zada ń  z analizy matematycznej dla  IM 8. Funkcje (twierdzenia o funkcjach z pochodnymi)        1. Korzystaj ą c z twierdzenia Lagrange’a uzasadni ć  podane nierówno ś ci  a)  ( ) 0 dla , 1 ln 1 + x x e x ;  c)  1 dla , x ex e x ;  d)  b a a b b a ≤ ≤ − ≤ 1 dla , ln .  2. Znale źć  prz...

Doświadczenie w programach - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zarządzanie środowiskiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Celem tego ćwiczenia będzie zapoznanie się z metodą obróbki powierzchni odchylonych od pionu pod określonym kątem. Do obróbki tego rodzaju powierzchni służy metoda „contour area”. Cechą charakterystyczną tej metody jest to że powierzchnie które chcemy obrabiać określamy poprzez podanie kąta. System...

Środowisko tworzenia zespołów - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Środowisko tworzenia zespołów Środowisko tworzenia zespołów pozwala na budowanie parametrycznych modeli zespołów składających się z dowolnej liczby części . Części te mogą być utworzone wcześniej w Solid Edge lub w innych systemach; często też stosuje się modelowanie nowych części bezpośrednio w ko...