Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych "Wiromet" S.A.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych Opracowywanie zamówień i kontrola dostaw w zakładach mechanicznych

Fragment notatki:

OPRACOWYWANIE ZAMÓWIEŃ I KONTROLA DOSTAW W ZAKŁADACH MECHANICZNYCH „WIROMET” S.A. Celem opracowywania zamówień jest zapewnienie dostaw surowców i materiałów o odpowiednich własnościach, spełniających wymagania jakościowe i ilościowe ujęte w dokumentacji technicznej oraz zachowanie wymaganej jakości w trakcie ich przechowywania.
Dotyczy to sposobu opracowania zamówień na surowce i materiały oraz środki produkcji, kontroli dostaw na magazynie, przyjmowania surowców i materiałów na magazyn EL oraz prawidłowego przechowywania surowców i materiałów w magazynie.
Za przestrzeganie tych postanowień odpowiedzialni są: Kierownik działu RMP/RŁP - za prawidłowe określenie potrzeb w zakresie materiałów, surowców, środków produkcji, itp.
Kierownik Biura Logistyki i Zarządzania Zapasami EL w zakresie całokształtu działań związanych z zaopatrzeniem oraz magazynowaniem surowców i materiałów, prawidłowego opracowania zamówień zgodnego z dostarczonymi zapotrzebowaniami,,Zp", ich wysyłkę i nadzorowanie.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU ZAMÓWIEŃ I KONTROLI DOSTAW Dla usprawnienia procesu postępowania przy opracowywaniu zamówień i kontroli dostaw w ramach systemu ISO została opracowana ta procedura. Określa wymagania dotyczące stosowania dokumentów oraz precyzuje kolejność działań występujących w tym postępowaniu. Zamówienia na surowce i materiały opracowuje kierownik EL na podstawie zapotrzebowań „Zp” wpływających z działu RMP i RŁP. Zapotrzebowania materiałowe to wewnętrzne zamówienia kierowane do biura DL na druku „Zp” (załącznik nr 1).
Dotyczą one zapotrzebowań na surowce i materiały do produkcji podstawowej, środków ochrony osobistej dla całego przedsiębiorstwa oraz zakupu sprzętu kontrolno-pomiarowego. Zapotrzebowania materiałowe wynikają z procesu technologicznego. Wyżej wymienione zapotrzebowania opracowane są i dostarczone do biura DL w terminach miesięcznych, kwartalnych, rocznych lub doraźnie. W trakcie ich tworzenia należy korzystać z listy kwalifikowanych poddostawców. STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA Zapotrzebowania „Zp” musi zawierać następujące elementy:
dokładną nazwę zamawianego surowca lub materiału,
dane techniczne wraz z ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami,
ilość zamawianego surowca lub materiału,
termin dostawy,
wymagania dotyczące udokumentowania jakości, np. atest, dopuszczenia, świadectwa jakości itp.
ewentualnie adres producenta wyrobu,
zapotrzebowanie musi być podpisane przez Dyrektora Pionu.
Na podstawie posiadanych zapotrzebowań DL dokonuje wyboru odpowiedniego poddostawcy, kierując się następującymi kryteriami: jakość, cena, terminowość, warunki płatności, oraz warunkach określonych w procedurze mówiącej o wyborze poddostawców.


(…)

… (ewidencja działowa).
Dane poddostawcy: adres wysyłkowy.
Dane o zamawianym materiale - wyrobie - urządzeniu:
Nazwa artykułu - wyrobu,
Nr rysunku, oznaczenie cechy, nr normy, wymiary, gatunek materiału,
Jednostka miary przynależna do zamówionego wyrobu,
Ilość zamówienia,
Termin dostawy,
Wynegocjowana cena za materiał.
Dodatkowe uwagi odnośnie specjalistycznych wymogów technicznych stawianych do zamówionego materiału.
Podpis i pieczątka imienna pracownika biura DL sporządzającego zamówienie
Zamówienie musi być podpisane przez kierownika biura logistyki produkcji (DL) i zatwierdzone przez dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Pełnomocnika.
Odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie zamówienia jest kierownik DL. Kopie zamówienia należy przechowywać w założonych w teczkach zamówień wg numeracji wewnętrznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz