Środowisko tworzenia zespołów - wykład.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko tworzenia zespołów - wykład. - strona 1 Środowisko tworzenia zespołów - wykład. - strona 2 Środowisko tworzenia zespołów - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Środowisko tworzenia zespołów Środowisko tworzenia zespołów pozwala na budowanie parametrycznych modeli zespołów składających się z dowolnej liczby części . Części te mogą być utworzone wcześniej w Solid Edge lub w innych systemach; często też stosuje się modelowanie nowych części bezpośrednio w kontekście zespołu. Ta ostatnia możliwość pozwala na przygotowywanie projektu na bazie koncepcji zespołu, bez uprzedniego konieczności przygotowywania modeli poszczególnych części. Oprócz modelowania zespołów omawiane środowisko zawiera też polecenia do automatycznego tworzenia widoków rozstrzelonych , symulacji ruchu z  możliwością wykrywania kolizji oraz do zaawansowanej wizualizacji. Wzajemne położenie części w zespole jest określane poprzez definiowanie tzw. relacji, będących odpowiednikami rzeczywistych więzów, występujących w zespołach. Przykładowo, wstawiając śrubę do otworu użytkownik definiuje relację współosiowości. Zasada ta pozwala na stworzenie wirtualnego zespołu, którego elementy składowe będą ze sobą współpracować tak, jak w zespole rzeczywistym . Konsekwencją tego jest możliwość m.in. przeprowadzenia symulacji ruchu z kontrolą kolizji, sprawdzeniem minimalnej odległości pomiędzy współpracującymi elementami itd. Podobnie jak w przypadku pojedynczych części, możliwe jest szybkie stworzenie - i zapisanie w jednym pliku - wielu wariantów wykonania zespołu, co pozwala na przeanalizowanie kilku wersji projektu i wybranie optymalnej. Dzięki funkcjonalności tworzenia widoków rozstrzelonych ułatwione jest przygotowywanie instrukcji montażu , dokumentacji części zapasowych itp. z kolei zaawansowane funkcje wizualizacji , z możliwością zdefiniowania toru lotu kamery poruszającej się wokół obiektu i zapisania powstałego w ten sposób filmu w pliku AVI pozwalają na szybkie przygotowanie efektownej prezentacji wyrobu dla potencjalnego klienta. W środowisku zespołów dostępne są również polecenia umożliwiające automatyczne tworzenie zestawień , list części itp. Oczywiście, podobne funkcje oferuje również kolejne środowisko - przeznaczone do przygotowywania dokumentacji rysunkowej. początek strony Środowisko tworzenia dokumentacji rysunkowej Tworzenie rysunków w Solid Edge odbywa się w zasadzie na podstawie przestrzennych modeli części i zespołów, przygotowanych uprzednio w środowiskach przeznaczonych do modelowania. Możliwe jest jednak również rysowanie bez wykorzystania modeli , podobnie jak ma to miejsce w typowych programach do pracy na płaszczyźnie, takich jak AutoCAD lub LogoCAD. Tworzenie poszczególnych rzutów na rysunkach w Solid Edge odbywa się w sposób automatyczny. Użytkownik wskazuje model, na podstawie którego powstać ma widok główny, określa jego skalę oraz położenie na rysunku. Kolejne rzuty (widoki, przekroje, kłady, widoki szczegółowe) tworzone za pomocą kilku kliknięć: wystarczy zaznaczyć rzut bazowy, ewentualnie narysować obwiednię widoku szczegółowego lub płaszczyznę przekroju, a na koniec wskazać lokalizację nowego rzutu. Taki sposób tworzenia dokumentacji, w połączeniu z możliwością automatycznego wymiarowania i opisywania rysunku, dostępnością biblioteki symboli połączeń spawanych, symboli chropowatości oraz oznaczeń tolerancji kształtu i położenia powoduje, że

(…)

…, otworów z wywinięciem (pod wkręty do blach) czy elementów definiowanych przez dwa lub więcej przekrojów. Przykład tego typu części - typowy element ciągu wentylacyjnego - widoczny jest na ilustracji z prawej strony. Program automatycznie dodaje elementy technologiczne (zaokrąglenia, podcięcia) tam, gdzie jest to niezbędne. Możliwe jest rozwinięcie modelu na płaszczyźnie, przy czym uwzględniane są plastyczne odkształcenia materiału występujące podczas gięcia. Model rozwinięty może zostać - bezpośrednio lub za pomocą np. formatu DXF - przesłany do programu optymalizującego rozmieszczenie wykrojów na arkuszu blachy lub wspomagającego wytwarzanie. początek strony Środowisko tworzenia rurociągów i instalacji elektrycznych Jest to kolejne specjalizowane środowisko Solid Edge, służące do projektowania rurociągów oraz instalacji elektrycznych. Poszczególne rury, przewody bądź wiązki przewodów prowadzone są pomiędzy wskazanymi punktami zespołu stworzonego wcześniej w Solid Edge (lub w innym systemie). Program wyszukuje wszystkie możliwości przebiegu rury lub przewodu; użytkownik może przy tym definiować określone ograniczenia lub wymagania: np. przebieg po najkrótszej ścieżce lub w określonej płaszczyźnie…
…: jeden - konstrukcji spawanej po przygotowaniu elementów, ale przed spawaniem oraz drugi - po spawaniu i końcowej obróbce mechanicznej. Podczas wprowadzania oznaczeń spoin można odczytywać je bezpośrednio z modelu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz