Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - strona 45

Narodziny oraz istota blokowego systemu bezpieczeństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2324

Narodziny oraz istota blokowego systemu bezpieczeństwa (1878-1914) Pierwszy wariant systemu blokowego zaczął się kształtować w ostatniej ćwierci XIX stulecia. Coraz większy wpływ na układ sił ekonomicznych zaczęła uzyskiwać gospodarka na obszarach pozaeuropejskich: USA, Japonia, Rosja. Wśród państw...

NRD w ramach systemu radzieckiego- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

NRD w ramach systemu radzieckiego Niemiecka Republika Demokratyczna została proklamowana przez władze radzieckie w odpowiedzi na utworzenie RFN. W 1947 r. komuniści zorganizowali propagandową imprezę pod nazwą Kongresu Ludowego z udziałem przedstawicieli głównie strefy radzieckiej. W setną rocznicę...

Państwa latynoamerykańskie między komunizmem a autorytaryzmem

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 490

Państwa latynoamerykańskie między komunizmem a autorytaryzmem (1945-1980). W zasadzie wszystkie państwa ameryki południowej na przełomie lat 60 tych i 70 tych otarły się o rządy autorytarne. Wiele z tych dyktatur poddanych było wpływom komuni...

Polityka mocarstw wobec Niemiec w okresie międzywojennym- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1190

Polityka mocarstw wobec Niemiec w okresie międzywojennym. Politykę Anglii i Francji wobec Niemiec w okresie międzywojennym możemy podzielić ma kilka etapów: lata 1920- 1924 lata 1925 od Locarno - 1933 lata 1933- 1936 od dojścia Hitlera do władzy do remilitaryzacji Nadrenii lata 1936- 1939 Ad 1....

Polityka zagraniczna RFN- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

Polityka zagraniczna RFN (1949-1990) 21.IX.1949- powstanie RFN 1949-CDU/CSU tworzy wraz z liberałami rząd koalicyjny z Adenauerem na czele: koalicja centroprawicowa wyzwoliła dynamizm ekonomiczny właściwy gospodarce wolnorynkowej, minister gospodarki Ludwig

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki - cele i kierunki ak...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki (1945-1961/1962) - cele i kierunki aktywności, instrumenty jej realizacji Tuż po zakończeniu konferencji jałtańskiej USA wydawały się zadowolone z jej wyników. Politykom amerykańskim wydawało się, że ZSRR pragnie współpracy ze Stanami zjednoczonymi....

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki- cele i kierunki akt...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki (1961/1962-1992) - cele i kierunki aktywności, instrumenty jej realizacji 10 VI 1963 r. prezydent Kennedy w przemówieniu na uniwersytecie amerykańskim w Waszyngtonie stwierdził, ze oba supermocarstwa mają wspólny interes w utrzymaniu pokoju. Ameryka...

Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1400

Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii (1945-1990) Polityka Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XX w. 1. Problemy rozwojowe Wielkiej Brytanii w latach 1947-1956 Rządy Partii Pracy w W. Brytanii trwały od czerwca 1945 r. do jesieni 1951 r. W okresie tym dokonano wielu reform gospodarczych i społec...

Problem irlandzki w XX wieku- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Problem irlandzki w XX wieku Irlandzkim problemem można nazwać relacje pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią - integralną częścią Korony Brytyjskiej, która dążyła do niepodległości. Wybuch I wojny światowej zaktywizował irlandzkie ruchy niepodległościowe. Niezadowolenie ze sposobu sprawowania rządów ...

Problem jugosłowiański- opracowanie 1918-1992

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

Problem jugosłowiański (1918-1992) 1 grudnia 1918 roku utworzono Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, obejmujące Serbię, Chorwację, Słowenię, Macedonię, Czarnogórę, a także Bośnię i Hercegowinę. Dużą rolę w utworzeniu Jugosławii miał serbski polityk Nikola Pašić, który w latach 1921-1925 był pr...