Uniwersytet Łódzki - strona 214

Społeczeństwo ryzyka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1547

Społeczeństwo ryzyka: „Nowoczesność i Tożsamość” - Giddens Nowy kontekst badania kultury np. socjologii kultury, w którym widać np. takie elementy jak: wskazówki dotyczące robienia badań ankietowych przez Internet, które bardzo szybko mog...

Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

SPOŁECZNE ASPEKTY NOWYCH ZJAWISK MEDIALNYCH 2 bieguny - rozpad więzi poprzez media - rozwój więzi dzięki mediom unifikacja vs fragmentaryzacja homogenizacja indywidualizacja globalność etc. heterogeniczność współistnienie komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej (my mamy wybór) - od nas z...

6 cech populizmu i jego odmiany - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1568

6 cech populizmu: Wrogie nastawienie do polityki przedstawicielskiej, nieufność; pokusa na wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Utożsamienie się z matecznikiem - wyobrażona kraina, w której żyją moralnie zdrowi ludzie, którzy są naturalną tkanką narodu. My się z tym utożsamiamy. Brak rdzennych ...

Elizabeth Noelle-Neumann i spirala milczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3829

Elizabeth Noelle-Neumann sformułowała teorie spirali milczenia na początku lat 70. Podstawowa hipoteza jest taka, że ludzie wyczuwają, jakie są dominujące poglądy w społeczeństwie i jeżeli mają poglądy podobne, to śmiało je wyrażają i zachowują się zgodnie z nimi, ale jeżeli maja poglądy przeciwne, ...

Fazy badania ankietowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Fazy badania ankietowego: 1. określenie próby reprezentatywna, np. płeć, wiek, itd) 2. przeprowadzenie badań ankietowych (np. wywiad) 3. opracowanie materiałów, kodowanie...

Konsekwencje pluralistycznej niewiedzy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Opinia publiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Konsekwencje pluralistycznej niewiedzy: zmiana systemu społecznego efekt naocznego świadka: gdy dzieje się coś co burzy porządek - kiedy naoczny świadek jest sam ma większą gotowość do interwencji, w grupie statystycznie wykazujemy mniejszą aktywność - przekonanie o tym, że większość nie reaguje, ...

Telewizja i radio w internecie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 539

Telewizja w internecie Transmisja (wybranych) programów tradycyjnych telewizji za pośrednictwem internetu, przede wszystkim z wykorzystaniemspecjalnie stworzonych do tego aplikacji (tzw. Internet television, np. ipla.pl nadająca programy Polsatu) Te...

Proksemiczne różnice międzykulturowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1848

Proksemiczne różnice międzykulturowe (Hall) Hofstede Gestelander PDI k. ceremonialne/nieceremonialne IDV k. propartnerskie/protransakcyjne MAS k. mono/polichromatyczne UAI k. ekspresyjne/powściągliwe Edward Hall: Wysoki kontekst - kolektywiz...

Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1428

Różnice kulturowe w przedsiębiorczości i życiu instytucjonalnym w ujęciu Hofstede Geert Hofstede - socjolog holenderski, zasłynął jako badacz zależności między kulturą organizacyjną a kulturą narodową. Wymiary kultury wg Hofstede: Dystans władzy (Power Distance Index - PDI) - określa relacje międz...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1204

Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe wykład, semestr letni 2013 Marek Czyżewski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki Zagadnienia egzaminacyjne Model roboczego porozumienia (McCall i Simmons) w zastosowaniu do analizy komunikacji międzykulturowej „Grupizm”, „socjologia tożsamościow...