Uniwersytet Łódzki - strona 213

Kulturowy wymiar mediów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Kulturowy wymiar mediów Kultura jako proces komunikacji. Proces komunikacji w mediach pojmowanych w kontekście ich kulturowego protokołu obsługi (podobnie jak w przypadku wytworów kultury masowej, ludzie wykazują sporą kreatywność w wykorzystywaniu technologii komunikacji). Symboliści - nie istni...

Miasto w ujęciu socjologicznym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Miasto MIASTO W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM - forma miejsca - struktura społeczna powoduje ukształtowanie formy miejskiej. Miasto - więcej mieszkańców na m2. -  osada, w której mieszkańcy trudnią się pracą w usługach, przemyśle - nie ma własności ziemskiej - zwarte budownictwo - przestrzeń miejska - miast...

Miejsca i nie-miejsca - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

NIE - MIEJSCE to nowa kategoria hiperrzeczywistości (nadrzeczywistość, nasze czasy współczesne). Rzeczywistość teraz charakteryzuje nadmiar czasu i przestrzeni. Musi przyjmować coraz więcej informacji. Wszystko przyspiesza. Następuje nadmiar przestrzeni przez kurczenie się czasu. Tworzenie substytut...

Modele konsumpcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 938

Model FORDA - masowa produkcja takich samych rzeczy/produktów przy maszynie, standaryzacja produktu i pracy. Ford podniósł pensje pracownikom, żeby mogli kupować te produkty. Ale to w pewnym momencie przestało wystarczać. Okazało się także, że podstawowa funkcja samochodu, a więc to, ze jeździł nie ...

Najważniejsze nazwiska - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

An. Kłosowska - kultura masowa wiąże się z masowymi mediami, dlatego nie jest tym samym, co kultura popularna Adorno + Horkheimer - szkoła frankfurdzka D. McDonald E. Morene - kultura masowa jest produkowana jak inne produkty, rozprzestrzenia się za pomoca podobnych technik Strinati - kultura ma...

Narracje, w które wchodzą ludzie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Narracje, w które wchodzą ludzie Are you in? Czy wchodzisz w to - narracje, w które trzeba wejść i zaangażować się w nie. Nowe praktyki konsumenckie/ nowe formy badań marketingowych: Zaangażowanie emocjonalne Społeczności owy charakter nowych pra...

Pamięć zbiorowa - mediatyzacja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Pamięć zbiorowa: mediatyzacja, pamięć jako pole bitwy Allison Lanzberg „Pamięć protetyczna” i Boris Halbsbach twierdzą, że pamięć zbiorowa szwankuje. Więzy z resztą społeczeństwa są...

Ponowoczesność - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1519

Ponowoczesność Ponowoczesność najczęściej przeciwstawia się nowoczesności, która jest monolitem z idei oświeceniowych. Nowoczesność to krytyka tego, co przyniósł ład. W wymiarze socjologicznym - to społeczeństwa ryzyka (giddens i Bell) Ponowoczesne społeczeństwo to

Przemysł kulturalny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Przemysł kulturalny Przemysł kulturalny przemysł kultury przemysł kreatywny Częściej używamy przymiotnika „kreatywny” niż „twórczy” To przejście zapożyczone ze szkoły frankfurckiej - szkoła w sposób krytyczny donosiła się do przemysłu. Problem komercji brzmi: CZY PRODUKCJA WYKLUCZA KREATYWNOŚĆ? - ...

Sfera publiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

Sfera publiczna Jürgen Habermas W XVII i XVIII wieku rodzą się przestrzenie o statusie eksterytorialnym, gdzie każdy, kto mówi ciekawie, może być wysłuchany: kawiarnie. Przekształcenie prasy elitarnej w gazety publiczne, późniejsze penny ...