Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład - strona 1 Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład - strona 2 Społeczne aspekty nowych zjawisk medialnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

SPOŁECZNE ASPEKTY NOWYCH ZJAWISK MEDIALNYCH
2 bieguny
- rozpad więzi poprzez media
- rozwój więzi dzięki mediom
unifikacja vs fragmentaryzacja
homogenizacja indywidualizacja
globalność etc. heterogeniczność
współistnienie komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej (my mamy wybór) - od nas zależy jak będzie wyglądała komunikacja
główne cechy nowych mediów wg J. van Dijka
integracja (konwergencja)
interaktywność
wykorzystanie kodu binarnego - bez niego nie byłoby nowej sytuacji medialnej
skutki zapośredniczenia komunikacji
ułomność relacji
redukcja sygnałów kontekstu społecznego (np. brak komunikacji niewerbalnej w mailu)
(perspektywa van Dijka:)technologia nie tylko wpływa na zmianę kontekstu społecznego ale jest przez niego kształtowana
propozycje definicji
społeczeństwo informacyjne
społ sieci
społ masowe
SPOŁECZEŃSTWO MASOWE
I etap rozwoju sieci globalnej
z niego ewoluuje społeczeństwo sieci
o organizacji wszystkich poziomów społeczeństwa decyduje infrastruktura grup, wspólnot etc.
w następnych etapach zmiany o charakterze jakościowym, choć zwiększa się ilość powiązań (eksperyment dot. 6 ścisków?)
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
tu wszystko dotyczy informacji (jej produkowania, zdobywania, przetwarzania)
ten, kto ma informacje, ten ma władzę
SPOŁECZEŃSTWO SIECI
nacisk na formę i sposób/organizację przetwarzania i wymiany informacji (infrastruktura sieci społecznych i medialnych)
sieci definiowane są jako formy i treści łączące jednostki
J. Baudrillard (symulakrum): aby funkcjonować w społeczeństwie trzeba być „podłączonym” do sieci
możemy poruszać się w dowolnym jej obszarze
nowy gest „odłączenia się” w sensie buntu
pojęcie sieci jest strukturalnie związane z ideą społeczeństwa - interakcja jako początek tworzenia się sieci w ramach systemów
zmiany społeczeństwa sieci w stosunku do społeczeństwa masowego
poszerzenie i jednorazowa redukcja skali
działanie jednocześnie na poziomie lokalnym i globalnym
policentryczność
samo zwrotność (media skupiają się na swojej roli społecznej, wypracowaniu nowych instytucji społecznych)
efekty ( polemika van Dijka)
niehierarchiczna struktura
otwartość i dostępność sieci


(…)

… zniżkową)
ciągle zmienia się samo pojecie prywatności
zacieranie granic: telepraca, telenauka, teleaktywność (teleobecność)
van Dijk i eksperyment, jak ludzie reagują w warunkach telepracy
trudność w oddzieleniu czasu wolnego od pracy
skargi na mniejszy kontakt z przełożonym
studentom on line przeszkadza brak kontaktu z prowadzącym zajęcia
kontekst sytuacji stwarza określone relacje - problematyczna kwestia egzaminu on line, gdzie w jego trakcie do pokoju wchodzi mąż z jakim problemem, pies przebiega itd…
czy wirtualizacja wpływa na bogactwo/ubóstwo kontaktów społecznych?
nowa spójność społeczna wyłania się z połączenia społecznych tendencji
integracji i różnicowania
homo- i heterogeniczności
jedności i fragmentacji
zanik sfery publicznej czy jej nowe formy? (raczej nowe formy)
van Dijk: nowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz