Najważniejsze nazwiska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze nazwiska - wykład - strona 1 Najważniejsze nazwiska - wykład - strona 2 Najważniejsze nazwiska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

An. Kłosowska - kultura masowa wiąże się z masowymi mediami, dlatego nie jest tym samym, co kultura popularna
Adorno + Horkheimer - szkoła frankfurdzka
D. McDonald
E. Morene - kultura masowa jest produkowana jak inne produkty, rozprzestrzenia się za pomoca podobnych technik
Strinati - kultura masowa sprzedawana jest dla zysku (podkreślenie jej komercyjności)
K. Marks
uprzedmiotowienie
rozróżnienie na produkt i towar (towary maja byt boski)
J. Baudrillard
symulakrum i hiperrzeczywistość
oderwane znaki, implozja, symulacja
przedmiot oczarowuje i czyni z człowieka niewolnika
M. Weber
kapitalizm
biurokracja to najbardziej racjonalny sposób zarządzania w kapitalizmie
wszechdostępność dóbr i inflacja znaczeń
racjonalność
typy idealne miast - miasto to osada, której mieszkańcy trudnią się handlem i przemysłem
E. Goffman
konsumpcja ukryta (przeciwieństwo konsumpcji na pokaz)
metafory teatralne (kulisy, rekwizyty, scena, aktorzy, publiczność)
E. Fromm - dehumanizacja i redukcja lęku wynikająca z wolności S. Frank - konsumpcja jest narzucona odgórnie; środki konsumpcji to np. centra handlowe
Z. Bauman
społeczeństwo konsumpcyjne socjalizuje do roli dobrego konsumenta
dominacja hedonizmu
nadmiar/obfitość, hipokryzja
nowe rzeczy są dobre, ważny moment dotknięcia produktu
macierzyństwo to też określony model konsumpcji
impulsywne zakupy
śmierć ulicy (zostali na niej tylko „podejrzani”)
miasta buduje się na modelu parku rozrywki
wprowadza się „ponowoczesność” aby zdystansować się do terminu „postmodernizm”, który kojarzy się z pewnym programem
ciągle udoskonalamy modernizm
krytyka giddensowskiego pojęcia „pozna nowoczesność”
„płynna nowoczesność” „sen o czystości” - świat idealnego ładu, bez obcych; wiara w idee wymazywania różnic kulturowych
H. Alt
autonomia człowieka przerodziła się w tyranie możliwości
asenizacja - wyrzucanie na margines, pozbywanie się „śmieci”; im więcej wyrzucamy tym lepiej bo wtedy więcej możemy nabyć (podobieństwo do Huxleya)
związek kieszonkowy; związek czysto seksualny
video baby jako znak czasów
podział turysta/włóczęga to najlepszy obraz współczesnego świata
M. Douglas
model konsumpcji jako komunikacji
podstawowa funkcja komunikacji to tworzenie sieci relacji


(…)

…. B. Godin - familister
R. Owen - komuna - New harmony
Le Corbusier - jednostka mieszkalna (unite d'habitation) - pierwowzór wielkiej płyty, konsekwencją jest „superjednostka” (sztuczne robienie wspólnoty z osób z różnych miejsc)
E. Howard - miasto - ogród
O. Niemeyer - Brasilia (projekt na kształcie ptaka - > problemy psychiczne mieszkańców!)
O. Spengler cywilizacja jako stadium wyczerpania kultury…
… w dyskusji i globalizacji)
perspektywa makrostrukturalna
globalne zależności gospodarcze, masowa komunikacja, rozwój transportu
centrum + peryferie
społeczeństwo informacyjne
M. Augc
kategoria niemiejsca
G. Mathews
kultura to informacje dostępne w globalnym supermarkecie kultury
„ja” proteuszowe - ciągle jesteśmy inni, zmieniamy się bo swoją tożsamość możemy ciągle zmieniać dzięki dostępowi do supermarketu kultury
3 poziomy: poziom oczywistości, poziom „bo tak się robi”, globalny supermarket kultury
tożsamość (za Giddensem) - aktualne poczucie jednostki, czym jest, uwarunkowane bieżącymi interakcjami z innymi
przeszliśmy od „świata korzeni” do „świata wyborów” (powody to: rozwój komunikacji, kapitalizm, kultura konsumpcyjna)
obecnie wszyscy jesteśmy antropologami bo nieustannie obcujemy z innością
Miller…
… nie tylko wpływa na zmianę kontekstu społecznego ale i jest przez niego kształtowana
zagrożenia: zagrożenia społeczne i technologiczne, niestabilność, nadmiar połączeń
eksperyment jak ludzie reagują w warunkach telepracy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz