Uniwersytet Łódzki - strona 215

Podbój Ameryki jako komunikowanie międzykulturowe (Todorov) - wykład...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1519

Podbój Ameryki jako komunikowanie międzykulturowe (Todorov) Bartolomé de Las Casas (1484 - 1566) - hiszpański duchowny katolicki, dominikanin, prawnik, kronikarz i obrońca Indian. Juan Ginés de Sepúlveda (1489 1573) was a Spanish humanist, philosopher and theologian.

Wykład - Aminokwasy kwasowe i zasadowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

1.3.3. RÓWNOWAGI PROTOLITYCZNE AMINOKWASÓW AK pk Symb. Struktura H-AK+ pk1 pk2 pk3 pkI AMINOKWASY DIFUNKCYJNE Gly 2.34 9.60 5.97 Ala 2.34 9.69 6.01 Pro 1.99 10.06 6.30 AMINOKWASY Z GRUPĄ HY (Y = O, S) Ser 2.21 9.15 5.68 Cys 1.71 8.27 10.78 5.02 AMINOKWASY AROMATYCZNE Phe ...

Spis omawianych zagadnień z prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Spis omawianych zagadnień (nie każdy punkt będzie szczegółowo omawiany, należy go wówczas doczytać z literatury): 1. Państwo 2. Konstytucyjne określenie państwa polskiego 3. Prawo w znaczeniu przedmiotowym 4. Źródła prawa 5. Norma prawna 6. Akt prawny 7. Systematyka prawa 8. Kolizja przepisów...

Państwo - jego cechy i podział

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176

Wstęp do prawa, Państwo - jego cechy i podział Państwo jest abstrakcja. Nie jest sferą, którą można poznać zmysłami. Można je jedyne sobie wyobrazić. Państwo jest więc sferą racjonalną a nie empiryczną. Istnieją różne koncepcje państwa: 1933 r. Konwencja w Montevideo - państwo jako podmiot prawa ...

Prawo w ujęciu przedmiotowym, norma prawna

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Wstęp do Prawa, Prawo w ujęciu przedmiotowym - norma prawna Prawo w ujęciu przedmiotowym. Postawa Platońska - posąg Platona z ręką uniesioną ku niebu, symbol doskonałości i idei, postawa wzorcowa/ideowa, ukazuje jak być powinno. Postawa Arystotelesa - posąg Arystotelesa z ręką skierowaną ku ziemi...

Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

Wstęp do Prawa, Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym Stosunek prawny - jest stosunkiem społecznym regulowanym przez normy prawa w znaczeniu przedmiotowym. Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest wzorem postępowania (na płaszczyźnie idealnej i realnej). Stosunek społeczny jest relacją zachodz...

Źródła prawa i rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Wstęp do Prawa, Źródła prawa i rodzaje organów państwa Porządek prawny w Polsce nie opiera się na systemie precedensów (czyli szukaniu rozwiązań we wcześniejszym postępowaniu sądowym). Źródłem prawa nie jest także wola boska. Prawo Polskie jest stanowione. Podstawowym pojęciem jest więc źródło pra...

Konstytucja - Demokratyczność ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Wstęp do Prawa, Konstytucja Rozdział I konstytucji - Rzeczpospolita: Zawiera konstytucyjne określenie państwa polskiego (zawarte w treści trzech pierwszych artykułów). Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Oznacza to, że ta wspólnota jest wspólnotą tylko tych ludzi, mają...

Wybory do sejmu, senatu i prezydenckie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

Wstęp do prawa, Wybory do sejmu, senatu i prezydenckie Wybory są przejawem demokracji pośredniej - wyborcy wybierają swoich przedstawicieli. Dwoma istotnymi przymiotami wyborów są: Czynne prawo wyborcze - możliwość wybierania, przysługująca każdemu obywatelowi, który ukończył 18 rok życia (art. 18...

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

Wstęp do Prawa, Władza sądownicza Pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości: Art. 10 ustęp 2: władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały. Art. 175: wymiar sprawiedliwości RP. Władza sądownicza jest pojęciem szerszym - jest ona realizowana przez trybunały i sądy natomi...