Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 166

Typologie społeczeństw - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1722

TYPOLOGIE SPOŁECZEŃSTW Typologia H. Spencera, zawierająca dwa typy idealne społeczeństw . Jedno oparte jest na przemysłowej organizacji społecznej - społeczeństwo industrialne, czyli o społeczno-organizacyjnej strukturze dość ściśle podporządkowanej celom jak najlepszego i najpełniejszego zaspokoje...

Zróżnicowanie społeczne, klasy, warstwy - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, KLASY I WARSTWY SPOŁECZNE. Społeczeństwa ludzkie były i są wielorako zróżnicowane. Pojęciem zróżnico­wania społecznego określamy elementarne fakty odmienności i różnic występu­jących wśród członków danego społeczeństwa. Można wyróżnić co najmniej cztery zasadnicze rodzaje ...

Ankieta a komunikowacja pośrednia - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Ankieta jako przykład techniki opartej na komunikowaniu pośrednim . Ankieta - rodzaje: Ankieta ogólnodostępna najczęściej stosowana w badaniach konsumpcji kulturalnej do badania różnego typu publiczności, wyłożona w odpowiednim miejscu, w którym musi być uzupełniona i zwrócona. Musi być krótka. Mu...

Badania monograficzne i case study - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1442

Badania monograficzne i case study Badania monograficzne to specjalny przypadek case study. Obiektem badania jest zawsze jeden niepowtarzalny przypadek, czyli społeczność lokalna, która w tym podejściu traktowana jest jako całość składająca się z różnorodnych powiązanych ze sobą elementów. Celem ba...

Charakterystyka technik obserwacyjnych - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

C harakterystyka technik obserwacyjnych Kryteria doboru zjawisk z którymi badacz wchodzi w kontakt: Łączy się to z wyborem: Przedmiotu badania; Źródeł materiałów; Problem doboru źródeł pojawia się tam, gdzie okazuje się, że [badana] populacja jest wewnętrznie zróżnicowana. Badanie przyrodnicze: ...

Globalizacja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

GLOBALIZACJA Filozofowie od czasów starożytnych posługiwali się ogólną kategorią ludzko­ści, poeci pisali, że „żaden człowiek nie jest samotną wyspą", ideolodzy i poli­tycy odwoływali się do solidarności ogólnoludzkiej, statystycy obliczali roz­miary ludzkiej populacji. Również klasyczni XIX-w...

Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych - skrypt

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych Przez społeczno - kulturowe funkcje badań rozumiemy ich oddziaływanie za pośrednictwem wyników na inne społeczno - kulturowe zjawiska w ramach wyodrębnionych ich układów. Funkcja badań jest związana z wpływem wyników badań na zjawiska społeczne: Kultur...

Interakcja społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

INTERAKCJA SPOŁECZNA Interakcja - wszyscy uczestnicy wymiany oddziałują na siebie wzajemnie Społeczna - podkreśla uczestnictwo innych ludzi Interakcje społeczne: Z nich składa się życie społeczne w jego bardziej złożonych formach Podejmowane są zawsze w jakimś celu Skierowane zawsze ku innym lu...

Jakościowa i ilościowa analiza treści - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2275

Jakościowa i ilościowa analiza treści Analiza treści (zawartości) Pierwsza definicja analizy treści została sformułowana przez Berelsona - jego zadaniem analiza treści jest techniką badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilości...

Małżonkowie, rodzice i dzieci - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Małżonkowie, rodzice, dzieci Dobór małżeński nie był wynikiem decyzji indywidualnych. O tym, kto z kim może wejść w związek małżeński, decydowało przede wszystkim usytuowanie społeczne. W społeczeństwie stanowym każdy stan, a niekiedy nawet jego warstwy były zbiorowościami endogamicznymi. Poniewa...