Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych - skrypt - strona 1 Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych - skrypt - strona 2 Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Historia, funkcje i rodzaje badań społecznych Przez społeczno - kulturowe funkcje badań rozumiemy ich oddziaływanie za pośrednictwem wyników na inne społeczno - kulturowe zjawiska w ramach wyodrębnionych ich układów. Funkcja badań jest związana z wpływem wyników badań na zjawiska społeczne:
Kulturowo - naukowe (nauka), Funkcja naukowa: wyniki badań pełnią tę funkcję wówczas, gdy przyczyniają się do rozwoju socjologii jako dyscypliny naukowej; gdy wnoszą wkład w rozwój dyscypliny; dostarczają uzasadnionych twierdzeń. Badanie może zwracać uwagę na nowe zagadnienia, dotąd niedostrzegane; wnoszą wkład w aparaturę pojęciową, a także w rozwój metod i technik. Wkład badań w dziedzinę socjologii oceniany jest przez grono naukowe, realizowany w układzie nauki
Humanistyczno - obywatelskie (społeczeństwo), Funkcja humanistyczno - obywatelska: Wpływ wyników badań na tzw. „czytającą publiczność”. Uświadamiają nam one nasze miejsce w życiu społecznym w stosunku do innych. Dzięki wynikom badań możemy poznać obszary życia społecznego, których jeszcze nie znamy. Mogą one ułatwić nam ocenę tego, co dzieje się w świecie i zająć określone stanowisko. Są impulsem do dyskusji społecznych.
Praktyczno - użytkowe (życie codzienne).
. Funkcja praktyczno - użytkowa: Funkcjonuje w układzie badacz - praktyk życia społecznego . Wyniki badań pełnią tę funkcję, jeżeli są one wykorzystywane jako przesłanki, które prowadzą praktyka życia społecznego do podejmowania praktycznych decyzji. Funkcjonuje także w układzie ekspert - praktyk życia społecznego . Ekspert potrafi podjąć decyzję bez odwoływania się do badań. Należy odróżniać funkcje założone badań od funkcji zrealizowanych, gdyż one nie muszą się pokrywać. Badanie może spełniać jednocześnie wiele funkcji, w tych sytuacjach na plan pierwszy wysuwa się funkcja założona. Rodzaje badań naukowych: Wszystkie badania socjologiczne są społeczne, ale nie wszystkie badania społeczne są badaniami socjologicznymi
Badania socjologiczne są prowadzone w obrębie jednego społeczeństwa
Badania prowadzone są na podobnych zasadach, ale w wielu społeczeństwach
Badania oparte na wynikach innych badań
Badania historyczno - socjologiczne
WIEDZA POTOCZNA WIEDZA NAUKOWA (socjalizacja itd.) - wiedza zindywidualizowana, subiektywna, różna, zależna od doświadczeń życiowych. Jednolita, systematyczna. Sądy należące do tzw. korpusu wiedzy w danym momencie, uznawane są za prawdziwe, zmierzające do obiektywizacji. Ma charakter ogólny, zmierza do obiektywizacji
Ma charakter konkretny i praktyczny, związana z miejscem i czasem. Ludzie posługują się nią w życiu społecznym. Zawiera (na ogół) sądy jednostkowe, uogólnienia sprowadzane są do pewnych klas zachowań człowieka, stosowane do określonych sytuacji. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz