Pojęcie i funkcje społeczeństwa - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcje społeczeństwa - opracowanie  - strona 1 Pojęcie i funkcje społeczeństwa - opracowanie  - strona 2 Pojęcie i funkcje społeczeństwa - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Socjologia jest jedną z gałęzi nauk społecznych badających naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich, a także ich rezultatów. W skład nauk społecznych wchodzą m.in. Antropologia dzieląca się na dwie główne gałęzie tj. antropologię fizyczną zajmującą się istotami ludzkimi jako organizmami biologicznymi, a także ich związkiem z innymi gatunkami oraz biologicznym zróżnicowaniem między nimi. Druga gałąź to antropologia kulturowa. Ekonomia zajmuje się sposobami w jakie produkujemy, rozdzielamy, nabywamy i konsumujemy dobra. Nauki polityczne analizują kwestie związane ze źródłami, rozdziałem i wykorzystywaniem władzy w społeczeństwie. Bada procesy polityczne zachodzące w różnych grupach i organizacjach. Psychologia bada podstawy i konsekwencje zachowania jednostki, a szczególnie interesują ją przyczyny zachowania się człowieka w taki, a nie inny sposób. Psychologia dzieli się na bardzo wiele działów zajmujących się m.in. osobowością jednostki, rozwojem jej zdolności myślowych i biologicznymi podstawami ludzkiego zachowania.
Max Weber w 1909 roku wspólnie z Ferdinandem Toenniesem i Georgem Simmlem, założył pierwsze niemieckie stowarzyszenia socjologicznego. W Wiel­kiej Brytanii dopiero po II wojnie światowej socjologia uzyskuje uznany status na głównych uniwersytetach, w Oxfordzie i Cambridge uprawiana wcześniej jako antropologia społeczna lub filozofia społeczna i polityczna. W Polsce twórcą pierwszego uniwersyteckiego ośrodka socjologicznego był Florian Znaniecki, założyciel katedry na Uniwersytecie w Poznaniu w roku 1920 oraz redaktor pierwszego polskiego czasopisma socjologicznego. W skali międzynarodowej socjologowie zaczęli organizować się w 1893 roku, kiedy francuski uczony Renę Worms założył elitarny Międzynarodowy Instytut Socjologiczny (Institut International de Sociologie, IIS). Dopiero jednak w 1949 roku powstała organizacja masowa o zasięgu światowym, reprezentująca socjologów z niemal stu krajów i licząca obecnie ponad trzy tysiące członków - Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologicz­ne (International Sociological Association, ISA).
Jest więc socjologia dziedziną stosunkowo młodą i ma krótką historię. Równocześnie jednak refleksja na te­mat społeczeństwa jest zapewne odwieczna. Życie w otoczeniu innych ludzi, kontakty z innymi, współ­praca, konkurencja, walka to podstawowe fakty egzystencjalne gatunku ludz­kiego. Jesteśmy gatunkiem stadnym, żyjemy w zbiorowościach - od rodziny, przez ród, plemię, wspólnotę lokalną, sąsiadów, przyjaciół, współpracowni­ków, po naród, czy społeczeństwo kontynentalne lub globalne, np. europejskie czy światowe. Zauważali to już starożytni filozofo­wie (np. Arystoteles), definiując człowieka jako „istotę społeczną" (homo socius albo homo politicus).


(…)

…, układać nasze życie wśród innych. Zbieramy różne doświadczenia z takich kontaktów, porównujemy z doświadczeniami bliskich i znajomych, uogólniamy je, wyprowadzamy z nich różne życiowe strategie, które stosujemy w codziennej praktyce. Każdy człowiek jest więc w pewnym sensie socjologiem. Tyle że nie socjologiem akademickim, nauko­wym. Czym cechuje się ta przed-socjologiczna wiedza o społeczeństwie…
… konkluzji, o rzetelną bazę dowodową dla wypowiadanych prawd, zadowala się niekiedy pojedynczymi faktami, a na­wet faktami pozornymi, mitami czy złudzeniami. Po czwarte, wie­dza zdroworozsądkowa jest często apodyktyczna, nie stroni od zdecydowa­nych ocen, zaleceń, sądów wartościujących. Łatwo popada w moralizatorstwo, lansuje partykularne dyrektywy i reguły.
Wiedzę o społeczeństwie artykułuje również sztuka…
… przed-socjologicznej wiedzy społecznej to filozofia społeczna (czy filozofia polityczna), jeden z głównych nurtów filozofii od czasów starożytnych. Różni się ona istotnie od wiedzy potocznej i poznania artystycznego. Przede wszystkim tym, że jako swój cel stawia odkrywanie prawdy o świecie. Jest to refleksja uprawiana profesjonalnie, przez zawodowych myślicieli, przez co unika ram indywidualnego doświadczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz