Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 167

Modernizacja - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Modernizacja Zmiana i stabilność Istnieje zakorzeniony pogląd o nieuchronności rozwoju w świecie społecznym. Zgodnie z tym poglądem wszelka zbiorowość ludzka przechodzić musi kolejne fazy czy stadia rozwoju. Innymi słowy niemożliwe jest trwanie bez zmian, odtwarzanie w następnych generacjach staryc...

Naród w refleksji socjologicznej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

NARÓD I PRZESŁANKI NARODOWEJ IDENTYFIKACJI W REFLEKSJI SOCJOLOGICZNEJ NARÓD - ISTNIEJE JAKO REALNOŚĆ POD WARUNKIEM, ŻE PEWNA ZBIOROWOŚĆ IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO NARÓD. KSZTAŁTOWANIE SIĘ NARODÓW - KRYTERIA ETNICZNE PRZESTAWAŁY BYĆ PODSTAWĄ PRZYNALEŻNOŚCI DO WSPÓLNOTY. STAWAŁY SIĘ NIMI: CZŁONKOSTWO WE...

Dane z wywiadów kwestionariuszowych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Opracowanie danych z wywiadów kwestionariuszowych i ankiet Opracowywanie danych z badań: krytyka, selekcja i wstępne przygotowanie materiałów do opracowania ilościowego. Nie ma materiałów lepszych lub gorszych. Ogląda się kwestionariusze i selekcjonuje ze względu na odpowiedzi respondenta. Ogląda s...

Patologia rodziny - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281

PATOLOGIA SPOŁECZNA • Termin patologia społ. stosowany jest wymiennie z określeniem dezorganizacja społ. • Oznacza stan zakłócenia równowagi społecznej, który charakteryzuje się osłabieniem więzi społecznych, systemu norm i wartości społ., rozregulowaniem mechanizmów kontroli społecznej; zjawisko...

Polityka w życiu społecznym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

POLITYKA W ŻYCIU SPOŁECZEŃSTW POLITYKA - sztuka rządzenia państwem; ma na celu zdobycie pozycji dominującej, która zapewni udział w rządzeniu i sprawowaniu władzy; kolejny cel to podtrzymanie lub mobilizacja stanu podporządkowania rządzącym. RZĄDZENIE - rządzący poprzez określone oddziaływanie wzg...

Proces badawczy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Proces badawczy - planowanie badania oraz jego przebieg Projekt badań - pojęcie szersze od koncepcji badań . Projekt zawiera jeszcze - harmonogram oraz kosztorys. Etapy procesu badawczego. - Badanie jest procesem złożonym z etapów Przygotowanie koncepcji badania Przygotowanie technik badawczych D...

Rodzina w społeczeństwie przemysłowym - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Rodzina w społeczeństwie przemysłowym Wraz z rozwojem kapitalizmu i tworzeniem się społeczeństwa przemysłowego rodzina ulegała przemianom. Jej nowy wzór kształtował się stopniowo, najwcześniej wśród dziewiętnastowiecznego mieszc...

Rodzina współczesna - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Rodzina współczesna W epoce współczesnej, określanej mianem ponowoczesnej, w społecznej organizacji reprodukcji ludzkiej zauważalne są nowe zjawiska. Niektóre są pogłębieniem wcześniej widocznych tendencji, inne rezultatem wpły­wu przemian otoczenia społecznego rodziny, a jeszcze inne - rozwoju na...

Sfery stosunków z innymi ludźmi - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Sfery stosunków z innymi ludźmi: Sfera współżycia - partnerzy są anonimowi w kontaktach; normy grzeczności, uprzejmości; brak wzajemnych oczekiwań, wpływu; kontakty przypadkowe Sfera ekspansji - pośrednictwo instytucji społecznych; pragnienia i interesy to podłoże; społeczne zdefiniowanie partneró...

Teoria konfliktu i wymiany - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2079

Teoria konfliktu Geneza teorii konfliktowych wywodzi się w głównej mierze z opracowań teoretycznych Karola Marksa i Maxa Webera i Georga Simmla . Ujęcie procesów konfliktowych przez Marksa Konflikt interesów między zbiorowościami jest silnie...