Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 153

Ruchliwość społeczna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Ruchliwość społeczna Ludzie zmieniają pozycje społeczne, a także przynależność grupową. Gdy przemieszczają się pomiędzy pozycjami i grupami ulokowanymi na różnych szczeblach hierarchii stratyfikacyjnych, mówimy o ruchliwości społeczne...

Ruchy społeczne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

Ruchy społeczne Spośród tej różnorodności działań zbiorowych wyodrębnia się jedna ich postać szczególnie istotna, która poddana została w socjologii drobiazgowej i wnikliwej analizie. Określamy ją jako ruchy społeczne. Wyróżniają je dwie właściwości. Po pierwsze, są one ukierunkowane na szczególny ...

Sekwencja pozycji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Sekwencja pozycji Dotychczas patrzyliśmy na konglomerat pozycji z perspektywy statycznej, jako układ stały. Wypada obecnie obraz ożywić, wprowadzić zmienność i czynnik czasu. Otóż, oczywiście wszystkich pozycji i związanych z nimi ról z indywidualnego konglomeratu nie realizuje się równocześnie. W ...

Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Sekwencja typów zbiorowości i dynamika ich krystalizacji Opisane dotychczas sześć odmian zbiorowości ludzkich można ująć na diagramie, który pokaże wyraźnie, jak każda kolejna odmiana jest bogatsza treściowo, spełnia więcej kryteriów, wyraża bardziej skomplikowany przejaw rzeczywistości społecznej....

Słabe ogniwa socjalizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

Słabe ogniwa socjalizacji Przypomnijmy sobie logikę procesu socjalizacji: punktem wyjścia jest kultura, która staje się przedmiotem internalizacji w obrębie ‐ różnie przez teoretyków pojmowanej ‐ osobowości, a następnie ulega eksternalizacji w działaniach. We wszystkich tych ogniwach procesu coś mo...

Socjalizacja - wykład z socjologii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Socjalizacja Proces oddziaływania społeczeństwa na jednostkę to, patrząc z drugiej strony, wchodzenie jednostki do społeczeństwa. Z tej perspektywy socjalizacja to procesy, za pośrednictwem których jednostka staje się pełnowartościowym członkiem

Socjologia historyczna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

Socjologia historyczna „ Socjologia historycznaʺ, krystalizuje powoli swą tożsamość teoretyczną w ciągu ostatnich trzech dekad. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli zaliczyć trzeba: Norberta Eliasa, Philipa Abramsa, Charlesa Tillyʹego, Christophera Lloyda, Thedę Skockpol, Michaela Manna i inny...

Socjologiczne pojęcie kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Socjologiczne pojęcie kultury Przystępujemy obecnie do omówienia trzeciej perspektywy, z której socjologowie analizują społeczeństwo. Scharakteryzowaliśmy dotąd perspektywę „działaniowąʺ i „grupowąʺ. Trzecią perspektywę nazwiemy „kulturowąʺ. W dzisiejszej socjologii ten punkt widzenia ma ogromne zn...

Socjologiczne teorie cykli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Socjologiczne teorie cykli W socjologii pierwszą teorię cykli dziejowych formułuje Yilfredo Pareto (1848‐1923) w Trattato di Sociologia Generale. W jego ujęciu system społeczny jest w nieustannym ruchu; stanowi płynny proces przechodzenia od równowagi (aequilibrium), poprzez destabilizację, do zała...

Spoistość i konfliktowość systemu aksjonormatywnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1708

Spoistość i konfliktowość systemu aksjonormatywnego Zbudowane z tak rozmaitych elementów, o tak rozmaitej skali, rozmaitej sile oddziaływania, rozmaitej trwałości, rozmaitej treści ‐ systemy aksjonormatyw‐ne rzadko cechują się zwartością czy kohere...