Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 154

Społeczeństwo masowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1715

Społeczeństwo masowe Jedną z charakterystycznych cech społeczeństwa nowoczesnego jest jego masowość: fakt, że przeważnie działamy w otoczeniu wielkiej liczby innych ludzi, w ogromnych zbiorowościach. Występuje to we wszystkich kon...

Społeczeństwo współczesne - nowoczesność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

SPOŁECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNE - pojęcie nowoczesności Socjologia jest od początku nauką o społeczeństwie nowoczesnym. Powstała przecież, jak pamiętamy, jako intelektualna odpowiedź na przełomowe doświadczenie odejścia w przeszłość formacji tradycyjnej i narodzenia się nowego ładu społecznego w Europie ...

Społeczne funkcje czasu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Społeczne funkcje czasu Czas, zarówno ilościowy, jak i jakościowy, pełni w społeczeństwie ważne funkcje. Mają one charakter uniwersalny, istotny dla każdego społeczeństwa, jednakże ich waga różni się historycznie, co wynika przede wszystkim z postępującej złożoności społeczeństw i komplikowania się...

Stosunek społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Stosunek społeczny Wielość interakcji między tymi samymi partnerami, które są nie tylko powtarzalne czy regularne, ale regulowane, nazywamy w socjologii stosunkiem społecznym. Przykłady stosunków społecznych występujących w rozmaitych kontekstach życia społecznego są niezliczone: profesor‐student, ...

Symptomy traumy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Symptomy traumy W opisie sekwencji traumatycznej dochodzimy w ten sposób ‐ po spełnieniu wskazanych warunków stanowiących bilans czynników sprzyjających i przeszkadzających aktualizacji traumy ‐ do pojawienia się symptomów traumy. Symptomy te wystę...

System aksjonormatywny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1960

System aksjonormatywny Już w Durkheimowskiej koncepcji „faktów społecznychʺ, prekursorskiej wobec pojęcia kultury, ich centralną cechą był przymus, presja wywierana na jednostki. Wiele lat po Durkheimie, i wychodząc z zupełnie innyc...

Świadomość indywidualna a społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Świadomość indywidualna a społeczna Za pomocą języka, który stanowi czerpane z kultury narzędzie, formułujemy idee, przekonania, poglądy. Nie oznacza to, że wszystkie stają się automatycznie elementami kultury. Wiele z nich stanowi nasze przeświadczenia prywatne, które zachowujemy dla siebie, nie d...

Teoria podmiotowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

Teoria podmiotowości To teoria ostatnich dwóch dekad, znaczona takimi nazwiskami jak Walter Buckley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Michel Crozier, Anthony Giddens, Tom Burns, Mar...

Teoria wymiany - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

Teoria wymiany Najbliższa podejściu behawioralnemu, ale wnikająca już nieco głębiej w treść zachowań, jest teoria wymiany, czy jej najnowsza odmiana ‐ teoria racjonalnego wy...

Teorie globalizacji kulturowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

Teorie globalizacji kulturowej Niezależnie od przeciwstawnych perspektyw ideologicznych proces globalizacji kulturowej wywołuje bogatą refleksję teoretyczną. Zrelacjonuję, dla przykładu, dwie koncepcje teoretyczne: jedną, która dotyczy obiektywnego przebiegu procesu, i drugą ‐ na temat jego subiekt...