Symptomy traumy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Symptomy traumy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Symptomy traumy W opisie sekwencji traumatycznej dochodzimy w ten sposób ‐ po spełnieniu wskazanych warunków stanowiących bilans czynników sprzyjających i przeszkadzających aktualizacji traumy ‐ do pojawienia się symptomów traumy. Symptomy te występuje w sferze orientacji i nastrojów społecznych 11 . Należą do nich: po pierwsze, syndrom braku zaufania 12 , zarówno do instytucji publicznych, jak i do innych obywateli. Można go zidentyfikować po oznakach behawioralnych (np. strategiach oszczędzania czy inwestowania), jak i werbalnych (np. opiniach o politykach i polityce), a także pojawianiu się funkcjonalnych substytutów zaufania, takich jak korupcja lub przerost formalizacji w biznesie. Symptom drugi to pasywizm, apatia, poczucie bezsilności (wskaźnikiem może tu być absencja wyborcza czy brak zainteresowania sprawami publicznymi). Po trzecie, symptomem traumy jest orientacja na dzień dzisiejszy i skrócenie perspektywy czasowej w odniesieniu do przyszłości. Wiąże się z tym często symptom czwarty: nostalgia na temat przeszłości, idealizowanie dziejów swojej zbiorowości, zwłaszcza jako przeciwstawnych kryzysowej kondycji dzisiejszej. Symptom piąty, to rozproszony i niezdefiniowany nastrój niepokoju, obaw, lęków, któremu często towarzyszy podatność na plotki, fantazje, konfabulacje, mity. Odmianą tej sytuacji jest symptom szósty: pojawianie się „panik moralnychʺ, gorących, masowych dyskusji, sporów, a także mobilizowanie się ruchów społecznych jako reakcji niewspółmiernych do zdarzenia inicjującego, zazwyczaj jednostkowego i wyjątkowego. Dodatkową rolę w generowaniu i podtrzymywaniu, lub przeciwnie ‐ łagodzeniu symptomów traumy pełnią dwa procesy parametryczne, które biegną równolegle z opisanymi poprzednio. Jeden to zmiany w szerszym, regionalnym czy globalnym otoczeniu społeczeństwa. Chodzi o takie np. tendencje ekonomiczne jak boom gospodarczy, czy przeciwnie ‐ recesja w gospodarce światowej, polityka producentów ropy naftowej, wyniki giełd zagranicznych, kierunki i zakres oferowanej pomocy ekonomicznej, decyzje w sprawie zadłużenia, innowacje technologiczne zwiększające lub zmniejszające atrakcyjność posiadanych przez dany kraj zasobów itp. Chodzi też o tendencje polityczne za granicą, życzliwe nam lub wrogie, dramaty wojenne czy katastrofy naturalne sprowadzające napływ uchodźców, rozszerzające się wpływy międzynarodowych mafii przestępczych itp. Drugi proces parametryczny dotyczy demograficznej substancji społeczeństwa. Polega na biegnących nieuchronnie zmianach generacyjnych, owej przysłowiowej „sztafecie pokoleń. Tu kryje się najważniejsza szansa pokonania dziedzictwa dawnej kultury i przezwyciężenia dualizmu, dezorganizacji i dezorientacji kulturowej. W miarę odchodzenia pokolenia ukształtowanego przez kulturę bloku, indoktrynacyjny i adaptacyjny wpływ reguł i wzorów realnego socjalizmu, dominować ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz