Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 129

Czynność prawna - pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Czynność prawna - pojęcie i rodzaje Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem czynności prawnej np, skierowanym do ...

Zastrzeżenia umowne- zadatek, umowne prawo odstąpienia i kara umowna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Dodatkowe zastrzeżenia umowne W nauce prawa cywilnego wyróżnia się dodatkowe zastrzeżenia umowne, które wraz z warunkiem i terminem należy kwalifikować do tzw. accidentalia negotii - postanowień dodatkowych w umowie . Należą do nich...

Dokonywanie czynności prawnej przez przedstawiciela

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

PRZEDSTAWICIELSTWO Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowa...

Spadek, dziedziczenie testamentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

SPADEK Ustawa nie definiuje pojęcia spadku, wskazuje natomiast jakie elementy wchodzą w jego skład a jakie nie. Do spadku wchodzą prawa i obowiązki : mające charakter cywilnoprawny mające charakter majątkowy niezwiązane z osobą zmarłą w sposób ścisły nieprzechodzące na określone osoby, niezależni...

Formy i elementy treści czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

ELEMENTY TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH W treści czynności prawnych standardowo wyróżnia się trzy rodzaje elementów: essentalia negotii - postanowienia podmiotowo istotne, bez których czynność prawna danego typu nie mogłaby dojść do skutku i które ją indywidualizują pod względem prawnym, np. sprzedaż ...

Forma czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Przez formę czynności prawnych należy rozumieć sposób, w jaki wola dokonania i sama czynność prawna wyrażana jest na zewnątrz. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., da...

Księgi wieczyste - jawnosć, zasady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

KSIĘGI WIECZYSTE Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne dla każdego. Wpisowi podlega prawo własności i inne prawa rzeczowe. Dodatkowo w księdze wieczystej można ujawnić niektóre ...

Mienie - pojęcie własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Mienie - pojęcie własności W znaczeniu prawnym mienie to własność i inne prawa majątkowe (art. 44 Kodeksu cywilnego). Posiadanie rzeczy wiąże się z możliwością uzyskiwania pożytków naturalnych oraz pożytków cywilnych. Kodeks cywilny wyróżnia różne przedmioty kwalifikowane jako mienie. Własnością...

Termin - rodzaje i łączenie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

TERMIN Termin to zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i pewnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu...

Użytkowanie wieczyste

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Użytkowanie wieczyste stanowi formę pośrednią pomiędzy prawem własności a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Z uwagi na szeroki zakres uprawnień przyznanych użytkownikowi wieczystemu zbliżone jest ono bardziej do prawa własności, stąd też do kwestii nie uregulowanych przepise...