Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 128

Współzależność pomiedzy wysokością dochodów, a podatkiem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Współzależności pomiędzy wysokością dochodów budżetowych a stopą podatkową (krzywa Laffera) Działalność redystrybucyjna państwa, której głównym instrumentem są podatki, wpływa silniej lub słabiej na zachowanie podmiotów gospodarujących, efektywność ekonomiczną, skłonność do oszczędzania oraz inwe...

Ryzyko w działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Z agadnienie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej. Słowem ryzyko posługujemy się w potocznym języku niemal codziennie. Ryzyko towarzyszy bowiem niemal każdej działalności człowieka. Ryzyko określa się poprzez: -badanie procesu podejmowania decyzji przez jednostkę lub grupę- wymiar ps...

Znaczenie innowacji dla działalności konkurencyjnej przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 910

Znaczenie innowacji dla działalności konkurencyjnej przedsiębiorstw . Rozważania na temat wpływu działalności innowacyjnej na poziom konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych należy rozpocząć od stwierdzenia, iż głównym czynnikiem decydującym o sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem przedsię...

Polityka społeczna - pojęcie i modele

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Joanna Grzela
 • Polityka społeczno-gospodarcza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1421

Grzela. Notatka składa się z 4 stron. Polityka społeczna Wg Szuberta: to celowe oddziaływanie państwa, związków zawodowych oraz instytucji których celem jest wyrównywanie położenia życiowego ludzi najsłabszych socjalnie oraz kształtowanie humanistycznego rozwoju Wg Auleytnera: to działalność okre...

Pojecie marketingu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Sztaba. Notatka składa się z 2 stron. Marketing 1). Marketing jest praktyką wymuszaną przez rynek nabywczy, rozwój gospodarczy, konkurencję, wzrost i zróżnicowanie nabywców. 2). Geneza marketingu, początki nowoczesnego marketingu: Faza I - lata 1911 - 1960 początki nowoczesnego marketingu, marke...

Rynek i produkt - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

Sztaba. Notatka składa się z 3 stron. Rynek 1). Rynek - to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi reprezentującymi podaż produktu, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie, czyli reprezentującymi popyt na produkt. 2). Popyt - jest to zapotrzebowanie na dobra i usługi poparte posiadający...

Analiza ilościowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron. ANALIZA ILOŚCIOWA Do przeprowadzenia analizy ilościowej konieczna jest także konstrukcja różnych tabel statystycznych, na które nanosi się liczby bezwzględne albo względne, związane ze wstępnymi opracowaniami ilościowymi zebranego materiału badawczego. ...

Przezwyciężenia rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Pi_at-Borcuch. Notatka składa się z 2 stron. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego Zarówno pod wpływem zasadnych metodologicznie działań zmierzających do zwiększenia efektywności poznawczych nauk społecz...

Internet w zarządzaniu finansami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marcin Szplit
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Szplit. Notatka składa się z 3 stron. Internet w zarządzaniu finansami. Internet w obszarze zarządzania finansami oferuje użytkownikom szeroki zakres usług, które umożliwiają pełne korzystanie z jego zasobów i możliwości. Wymienić tu należy takie usługi jak: www (

Bezpodstawne wzbogacnie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Bezpodstawne wzbogacenie Jest to instytucja uregulowana w art. 405 k.c. Przepis ten stanowi: „ Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie...