Spadek, dziedziczenie testamentowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spadek, dziedziczenie testamentowe - strona 1 Spadek, dziedziczenie testamentowe - strona 2

Fragment notatki:


SPADEK Ustawa nie definiuje pojęcia spadku, wskazuje natomiast jakie elementy wchodzą w jego skład a jakie nie. Do spadku wchodzą prawa i obowiązki : mające charakter cywilnoprawny mające charakter majątkowy niezwiązane z osobą zmarłą w sposób ścisły nieprzechodzące na określone osoby, niezależnie czy są one spadkobiercami Prawa i obowiązki mające charakter cywilnoprawny to przede wszystkim, te które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym lub innych ustawach odnoszących się do tej dziedziny prawa. Nie wchodzą więc do spadku prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawno-administracyjnych, prawno-finansowych, prawno-karnych (np.: zobowiązania podatkowe spadkodawcy, orzeczone w postępowaniu karnym grzywny). Prawa i obowiązki majątkowe to takie, które można wyrazić w pieniądzu - przedstawiają wartość ekonomiczną. Nie będą więc wchodziły w skład spadku np.: dobra osobiste czy prawa rodzinne. Ścisły związek prawa lub obowiązku z osobą spadkodawcy powoduje, że takie prawo lub obowiązek, mimo swojego cywilnoprawnego i majątkowego charakteru, nie wchodzi w skład spadku (np. użytkowanie - wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby fizycznej, roszczenie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, prawo do renty). Chodzi w szczególności o stosunki w których ustawa przewiduje skutek w postaci wygaśnięcia stosunku w przypadku śmierci jednej ze stron, w szczególności stosunków w których występuje element szczególnego zaufania. Prawa i obowiązki przechodzące na określone osoby niezależnie czy są one spadkobiercami. Takie sytuacje przewidują przepisy szczególne, wskazujące konkretne osoby na które przechodzą poszczególne prawa lub obowiązki. Przejście praw w ten sposób następuje w drodze sukcesji syngularnej i przepisy prawa spadkowego nie mają zastosowania nawet posiłkowo. Najbardziej typową tu sytuacją jest przypadek wejścia w stosunek najmu osób mieszkających z najemcą w chwili jego śmierci art. 691 KC. Odrębną grupę stanowią sytuacje gdy na mocy oświadczenia uprawnionej osoby, pewne przedmioty zostają wyłączone ze spadku. DZIEDZICZENIE Dziedziczenie to przejęcie ogółu praw i obowiązków zmarłego przez jedną lub kilka osób. Krąg takich osób wyznacza wola spadkodawcy lub ustawa, a zdarzeniem z którym ustawa wiąże taki skutek jest śmierć osoby fizycznej. Spadkobierca wchodzi w sytuacje prawną spadkodawcy. Powołanie do spadku - oznacza źródło, z którego wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej. Istnieją zasadniczo dwie możliwości powołania do spadku:

(…)

… odziedziczy po śmierci tej osoby jej majątek, względnie jakie składniki tego majątku mają być zapisane i komu. Testament, oprócz typowych zapisów może także zawierać szereg postanowień szczegółowych (np. ustanowienie tzw. zapisów i poleceń, powołanie wykonawcy testamentu, powołanie fundacji itp.). Sporządzenie testamentu ma zwykle na celu zmianę porządku dziedziczenia ustawowego. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz