Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 130

Umowa sprzedaży

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

UMOWA SPRZEDAŻY Jest to jedna z najważniejszych umów. Odgrywa bardzo duże znaczenie praktyczne -masowo występuje w obrocie prawnym. Została ona uregulowana w art.535 i następne k.c. Zgodnie treścią tego przepisu umowa ta polega na tym, że „ sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własn...

Uznanie za zmarłego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Uznanie za zmarłego Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył...

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

WADY OŚWIADCZEŃ WOLI Jest to nazwa zbiorcza, zaczerpnięta z języka potocznego stanowiąca kategorię techniczną obejmująca te stany faktyczne, w których ustawodawca pozwala podważyć oświadczenie woli z powodu nieprawidłowości w toku podejmowania decyzji, wyrażania woli. Wadą w rozumieniu kodeksu cy...

Wady oświadczenia woli - ogólnie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

WADY OŚWIADCZEŃ WOLI Człowiek dokonuje w swoim życiu wielu czynności prawnych, przede wszystkim zawiera różnego rodzaju umowy. Dokonaniem czynności prawnej (zawarciem umowy) jest zarówno zakup w sklepie spożywczym czy skorzystanie z taksówki, jak i zawarcie skomplikowanej transakcji na rynku kapi...

Współwłasność - rodzaje i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Współwłasność Własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom. Taką sytuację nazywamy współwłasnością Każdy ze współwłaścicieli dysponuje wszystkimi atrybutami prawa własności. Współwłasność charakteryzują 3 cechy: 1) jedność przedmiotu - przedmiotem współwłasności jest jed...

Współwłasność - pojęcie w prawie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Współwłasność Współwłasność jest jedną z odmian własności podzielonej, przysługującej wielu podmiotom. Polega na tym, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli. Każdemu z nich przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie jedynie do jej części, jako odpowiadającej udziałowi. Pr...

Zachowek - pojęcie w prawie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Zachowek Zachowek jest instrumentem chroniącym osoby najbliższe spadkodawcy przed niekorzystnymi dla nich rozporządzeniami testamentowymi. Podmiotami uprawnionymi do zachowku są: zstępni małżonek rodzice spadkodawcy o ile byliby powołani do dziedziczenia z ustawy jeżeli ich udział w spadku nie po...

Zastaw i hipoteka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Zastaw Istotę zabezpieczenia zastawniczego charakteryzuje możliwość zaspokojenia wierzytelności z rzeczy (ruchomości) oddanej w zastaw z zachowaniem dwóch łącznie występujących przywilejów: wierzycielowi nie szkodzi zmiana osoby właściciela rzeczy; wierzyciel może się zaspokoić z obciążonej rzecz...

Zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

ZDOLNOŚĆ PRAWNA- oznacza możność bycia podmiotem prawa w ogóle i w zakresie konkretnych praw podmiotowych i obowiązków Człowiek posiada zdolność prawną od chwili urodzenia. Problemtyczna jest natomiast kwestia zdolności prawnej nasciturusa cz...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje